גירושין עקב בגידה

גירושין עקב בגידה

בגידה היא אחת הסיבות המרכזיות שבגללן זוגות מתגרשים. בניגוד לסיבות רבות אחרות, לרוב גירושין עקב בגידה מוציאים מבני הזוג שנבגדו את הרצון לנקום, ולהעביר את בני הזוג שבגדו תהליך גירושין מייסר.

כאשר הצד הנבגד מוביל את תהליך הגירושין, הצד הבוגד מוצא את עצמו עם המון שאלות וחששות בנוגע להשפעות הבגידה בתהליך הגירושין – על חלוקת הרכוש, על קביעת המשמורת על גובה המזונות ועוד. במאמר זה אסביר מתוך ניסיוני בשטח ומפסיקות בתחום האם יש השלכות לבגידה בגירושין, מה אישה בוגדת מפסידה בגירושין ומה מפסיד גבר בוגד?

אטי אברהמי ארז, עו"ד גירושין

אטי אברהמי ארז,
עו"ד גירושין ומשפחה

השפעת הערכאה בגירושין עקב בגידה

מאז 2014 השתנה הליך הגירושין שנועד לצמצם את מירוץ הסמכויות. השינוי מאפשר לצד שהגיש את הבקשה לגישור גירושין להחליט באיזו ערכאה יתנהלו ענייני הרכוש – בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. וכדאי לדעת כי ייתכן פער בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט לענייני משפחה בעניין השפעת הבגידה על חלוקת הרכוש. 

חלוקת רכוש במקרה של בגידה 

בית המשפט לענייני משפחה אינו מכיר בגירושין באשמה ולכן הבגידה או המשקל שלה בפירוק הקשר אינם רלוונטיים להחלטותיו. 

בפסיקת בית המשפט העליון תוכן אמין
תקדין – מאגר פסקי דין משפטיים
ע"א 595/65, אפטה נ' אפטה

מעבר למקור
 שעסקה בשותפות רכוש בין בני זוג, קבע כבוד השופט צבי ברנזון כי "אין זה רלוונטי כלל מי מבני הזוג גרם לערעור היחסים, ואין להבדיל במקרה כגון זה בין אישה שבעלה זנח אותה מכיוון שהוא נתן את עינו באחרת, ובין אישה שעזבה את בעלה מכיוון שהחליטה ללכת אחרי מאהבה."

למעשה, ישנם פסקי דין רבים שניתנו על ידי בית המשפט העליון ששבים ומקבעים את המסר לפיו חלוקת הרכוש אינה מושפעת משיקולי אשמה או משיקולי המוסר שייתכן שהובילו לפירוק הנישואין או לנטישת הבית. עליה להעשות רק לפי חוק יחסי ממון או הלכת השיתוף, שאינם מגדירים כקריטריון חלוקה אמות מוסר או התנהגות.

בית המשפט לענייני משפחה אינו מתייחס לבגידה כשיקול בחלוקת הרכוש בין בני זוג כיוון שבישראל אין הכרה בשיקולי אשמה, מוסר או התנהגות בקביעת חלוקת הרכוש בגירושין. 

גירושין בבית הדין הרבני בעקבות בגידה של האישה

בית הדין הרבני בוחן את התיקים המגיעים אליו ומחליט על חיוב הכתובה או חיוב הגט לפי רשימה של עילות גירושין שאחת מהן היא בגידה.

בשנים האחרונות היו מספר פסקי דין של בית הדין הרבני בהם נקבעה חלוקת רכוש בגירושין עקב בגידה של האישה שהיתה שיווינית ומקפחת:

באחד מאותם מקרים, בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים מנע מאישה שבגדה את הזכויות הסוציאליות שצבר בעלה ואף קנס אותה. האישה  ערערה לבג"ץ תוכן אמין
מרכז צדק לנשים
בג"ץ 8928/06 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים

מעבר למקור
שקבע כי גם אחד הצדדים אשם יחיד בפירוק הנישואין, אין בכך למנוע ממנו את זכויות הקניין שרכש במהלך הנישואין, שכן אין משמעות לאשם בקביעת חלוקת הרכוש בגירושים.

בגצ הבוגדת: חלוקת רכוש מקפחת לאישה בוגדת בבית הדין הרבני

אחד המקרים המפורסמים ביותר בהם בית הדין הרבני הפעיל סנקציות בחלוקת הרכוש כנגד אישה בוגדת זכה לכינוי "בג"צ הבוגדת". תוכן אמין
החלטות בית המשפט העליון
בג"ץ 4602/13, פלונית נגד בית הדין הרבני בחיפה הידוע גם בתור בג"ץ 9780/17 או דנג"צ 8537/18

מעבר למקור
במרכזה נמצאים בני זוג שהיו נשואים 31 שנים והביאו יחד לעולם 3 ילדים. הם התגוררו בדירה שנבנתה בעסקת קומבינציה על מגרש שהבעל ירש לפני נישואיו, ובה התגוררו למעלה מ-20 שנה כזוג נשוי. בשנת 2013 הגיש הבעל תביעת גירושין חד צדדית לבית הדין הרבני וטען כי אישתו בוגדת בו ונואפת עם גבר אחר, אינה מקיימת איתו יחסי אישות ואין להם חיי זוגיות תקינים ולכן הוא מעוניין להתגרש. למרות שהתנגדה לגירושין בתחילה, האישה הסכימה בסופו של דבר להליך גירושין בהסכמה.

חלוקת הרכוש נידונה בבית הדין הרבני, בו נקבע כי דירת המגורים נותרה בתור המחלוקת העיקרית בין הצדדים, שכן היא לא נחשבה לנכס משותף, אך העובדה שבמשך רוב חיי הנישואין שניהם התגוררו בה, שיפצו אותה והשקיעו בה, היתה מקנה לאישה חלק בה כמקובל בבית המשפט לענייני משפחה לפי הלכת השיתוף.

הבעל ערער על כך לבית הדין הרבני הגדול שהשתמש בתקדים מפסק דין של בית המשפט המחוזי בו נטען כי קשה לייחס כוונת שיתוף עם בן זוג בנכס כשבן הזוג האחר בוגד וגזרו על בסיס חוק המתנות המאפשר לחזור מהתחייבות למתן מתנה בשל התנהגות מחפירה את זכותו של הבעל לשנות את דעתו.

ב-2018 האישה עתרה לבג"ץ בטענה שהדיון בבגידתה היה חריגה מסמכות, אך עתירתה נדחתה. ביוני 2021 התקיים דיון נוסף בהרכב מורחב בהוראת נשיאת ביהמ"ש העליון בפסק דין זה, שהתייחס לשאלה האם בגידה היא עילה לשיתופיות מוחלשת ולשלילת חזקה בנכס משותף? בדיון התהפכה ההכרעה בהחלטה, ונקבע כי העדר נאמנות מינית אינה מהווה סיבה לאיבוד זכויות ברכוש.

פגיעה בחלוקת הרכוש לאישה לאחר הוכחת בגידה ע"י בית הדין הרבני

במקרה אחר, הגיעו לבית הדין הרבני בני זוג שהיו נשואים 23 שנים והביאו לעולם 4 ילדים. לבני הזוג היתה דירה שנרכשה לאחר הנישואין ונרשמה על שם שני בני הזוג. הבעל טען בגירושין כי אישתו מורדת ובוגדת, ובית הדין הרבני קבע כי בשל כך האישה הפסידה את חלקה בדירה.

האישה ערערה לבית הדין הרבני הגדול וטענה שמחצית הדירה רשומה על שמה בטאבו. הבעל הראה שאביו שלם את רוב הסכום עבור הדירה כמתנה עבורם. בית הדין הרבני הגבוה קבע כי על האישה המורדת להחזיר את המתנות שניתנו לה על ידי הבעל ומשפחתו, ולכן רוב הזכויות בדירה שייכות לבעל והיא זכאית ל-16.95% בלבד מהזכויות בדירה. האישה הגישה עתירה לבג"ץ על החלטה זו, אך בשל הסמיכות לפרסום בגצ הבוגדת הוחלט להחזיר את הדיון לבית הדין הרבני הגדול בהרכב מוגדל.   

בשנת 2019 בית הדין הרבני הגבוה הוציא פסק דין מדאיג במיוחד תוכן אמין
פסקדין
תיק רבני 992261-3, פלונית נ' פלוני – חלוקת רכוש בנסיבות של 'שיתופיות מוחלשת' בשל בגידת סתר מתמשכת

מעבר למקור
כלפי אישה בוגדת. בני הזוג היו נשואים למעלה מ-40 שנים. בשנת 2002 האישה החלה לנהל מערכות יחסים אינטימיות מחוץ לנישואין ללא ידיעת בעלה.

כאשר הוא גילה על כך, הוא הגיש תביעה לגירושין ודרש כי מועד הקרע ייקבע לפי המועד בו אשתו החלה לנהל רומן מחוץ לנישואים, כיוון שלו היה יודע על כך בזמן אמת, היה מגיש תביעת גירושין עקב בגידה בו במקום. הוא גם טען שהסתרת הקשרים שלה כפו עליו שיתופיות רכושית איתה, וכי מרגע שנודע לו על הבגידה אין בכוונתו לשתף עם אשתו את נכסיו. בית הדין הרבני לא יכול היה להתעלם מכך שבמשך שנים רבות בני הזוג ניהלו משק בית משותף, והאשה היתה אחראית על הטיפול בבית ובילדים, ולכן לא יכלו לשלול את חלקה בזכויות.

הם קבעו כי עד ליום הבגידה איזון הנכסים בין בני הזוג יהיה שיוויוני לפי חוק יחסי ממון, והחל מאותה נקודה הנחשבת בתור מועד הקרע, תהיה בין הזוג שיתופיות מוחלשת הקובעת חלוקת נכסים לפי יחס של 80% לבעל ו-20% לאישה. במקרה זה בית הדין הרבני התחשב בעובדה כי הבגידה התקיימה לאורך שנים וכי ייתכן ויש בכך לשנות את מועד הקרע בין בני הזוג.

האם מקרים אלו מעידים על מה שצפוי לבוגדים בבית הדין הרבני?

על אף חומרתם של מקרים אלו הם לא מהווים מדגם מייצג של פסיקות חלוקת רכוש בבית הדין הרבני, אלא מקרי קיצון. ככלל, בית הדין הרבני מעדיף שלא לעסוק בנושאים רכושיים כאשר מדובר בתיקים מורכבים (למשל בגירושי הייטק), כיוון שהוא מכיר בחסרון שלו בתחומים אלו.
קראו: מתי להמנע מניהול תיק גירושין ברבנות? >>

 לאורך השנים התפרסמו מקרים בהם בית הדין הרבני החמיר עם אישה בוגדת וקפח את זכויותיה בחלוקת הרכוש בגירושין, אך מקרים אלו לא מהווים את הכלל אלא את היוצא מן הכלל בפסיקות בית הדין הרבני. 

בגידה ותביעת כתובה

לבגידה מצד הגבר או האישה יש השלכות כאשר מדובר על תביעת כתובה בבית הדין הרבני.
גם אם תהליך חלוקת הרכוש וקביעת המזונות נקבעו בבית המשפט לענייני משפחה, אם האישה מחליטה שלא לוותר על כתובה יהיה דיון בנושא. אם הסיבה העיקרית לגירושין היא בגידה של הגבר, הוא עלול להדרש לשלם את הכתובה. מנגד, אישה שבגדה לא זכאית לקבל את כתובתה.

 כאשר הסיבה לגירושין היא הבגידה של הגבר בית הדין הרבני עלול לחייב אותו לשלם את כתובתו, אם האישה מחליטה לדרוש אותה. מנגד, אישה שבגדה מאבדת את הזכאות לקבל את כתובתה. 

איזון משאבים כשהוצאו כספים מהחשבון לטובת מאהבת

במהלך גירושין בני הזוג אמורים להתחלק באופן שווה בכל הנכסים אך גם בכל החובות שצברו במהלך נישואיהם. אולם כאשר אחד הצדדים הוציא הוצאות מאחורי גבו של האחר, למשל לצורך החזקת מאהבת, הצד הנבגד יכול להציג טענה לגבי היקף ההוצאות ועל הצד הבוגד מונח נטל ההוכחה להוכיח כי מדובר בסכום קטן יותר.

בעת איזון המשאבים וחלוקת הרכוש, בית המשפט מכיר בהחרגת הוצאות או חובות שנצברו כתוצאה ממימון מאהב/ת, ומאפשר להחריג אותם ממצבת הנכסים המשותפים. 

איזון משאבים וחלוקת רכוש בגירושין

השפעת בגידה על קביעת מזונות אישה

בבית המשפט לענייני משפחה לא נוהג לפסוק מזונות אישה למי שמפרנסת את עצמה, ולכן שאלת הבגידה לא נחשבת במקרים כאלו. עם זאת, לאשה שהיתה עקרת בית או עזבה את מקום העבודה לצורך גידול ילדים מגיעים מזונות שיקומיים. גירושין עקב בגידה של האשה יכולים להשפיע על כך.

בפסיקות של בית המשפט לענייני משפחה נעשו לא פעם התייחסויות לניסיונות לבטל את הזכות למזונות אישה בטענות ניאוף. כך למשל במקרה שהובא לבית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב, בני הזוג התחילו שניהם לנהל מערכות יחסים מחוץ לנישואין עוד לפני פתיחת הליכי הגירושים, אך הבעל ניסה לטעון כי אשתו נואפת על מנת לשלול את מזונותיה. בית המשפט טען כי זהו "ניצול ציני של הלכות המבקשות להגן על ערכים דתיים שלא בטובתה של ההלכה למטרות חילוניות ובהקשרים חילוניים" וסרב לבקשה לשלילת המזונות.

 בגידה של אשה שהיתה עקרת בית יכולה להשפיע על קביעת מזונות אישה עבורה. אם האישה מפרנסת את עצמה, אין משמעות לנושא זה. 

האם בגידה משליכה על קביעות הקשורות לילדים? 

  • משמורת והסדרי ראייה: בעוד שהתנהגות מופקרת יכולה להשפיע על ההחלטה של בית משפט להשאיר את הילד בחזקת ההורה, לא כל בגידה נחשבת בתור התנהגות מופקרת, ולכן ברוב המקרים לבגידה לא תהיה השלכה על קביעת משמורת והסדרי ראייה.
  • מזונות ילדים: מעשה הבגידה אינו משפיע ואינו שייך לקביעת גובה מזונות הילדים, ואין סיבה לדון בו בהקשר זה.

בגידה הנחשבת בתור התנהגות מופקרת עלולה להשפיע על הסדרי הראייה, אך לא כל בגידה נחשבת ככזו.

התייעצות עם עו"ד גירושין לאחר בגידה 

עורכת דין גירושין - אטי אברהמי ארז

אם אתם חוששים שהצד השני מתחיל לפעול לכיוון של גירושין עקב בגידה ואתם הצד שבגד, מומלץ לא להמתין ולראות כיצד העניינים יתפתחו. כיוון שכיום מי שמתחיל את התהליך קובע את הערכאות לדיון, תרצו שהשליטה תהיה בידיים שלכם. אני ממליצה לכם לפנות ולהתייעץ בנוגע לאפשרויות שעומדות בפניכם ולדרכי הפעולה הנכונות עבורכם. 

אם אתם בצד שנבגד, לא פעם התייעצות עם חברים, אתרים וקבוצות ברשת או גרושים אחרים עשויה להוביל להמלצות לפניה אל בית הדין הרבני לצורך חלוקת הרכוש. בתור עו"ד גירושין, ההמלצה שלי היא לא למהר לעשות זאת. ישנם מקרים רבים שבהם הפנייה לבית הדין הרבני תסבך את חלוקת הרכוש עבור שני בני הזוג, וגם אתם תצאו מופסדים מכך. 

כשאתם נכנסים לתהליך גירושין, חשוב שתדעו מה המטרות שחשובות לכם ומה הדרך הטובה ביותר עבורכם להשיג אותן. הניסיון שלי למד אותי שיש יותר מדרך אחת להשיג את היעדים בתהליך גירושין, אך חלקן משאירות יותר צלקות מאחרות ויש חשיבות רבה לדרך שבוחרים.  

אטי אברהמי ארז היא עו"ד גירושין ומגשרת, בעלת ניסיון רב. המתמחה בניהול תיקי גירושין מורכבים.

צרו קשר בטלפון
03-5669002 או בטופס:

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

איך מתחילים הליך גירושין - האם להתגרש?

איך מתחילים הליך גירושין?

ההחלטה להתגרש היא הצעד הראשון בתהליך שנקרא גירושין. לפעמים זו אפילו לא החלטה ממש, אלא גישוש שמטרתו לברר האם באמת נכון לך להתגרש, איך מתחילים הליך גירושין ואיך עושים בו את הבחירות הנכונות עבורך?

להמשך קריאה >>
סיבות לגירושין

סיבות לגירושין

כמי שמלווה מתגרשים ומתגרשות כבר שנים, נוכחתי לדעת שקיימות אינספור סיבות לגירושין, אך מחקרים מצאו 6 סיבות נפוצות שמגדילות את הסיכוי לגירושין.

להמשך קריאה >>
עילות גירושין

עילות גירושין

עילות גירושין הן רשימה מוגדרת של סיבות שבית הדין הרבני מגדיר כראויות ולגיטימיות לסיום נישואין. הצורך בהן עולה כאשר רק אחד הצדדים רוצה גט וקיומן משמש לצורך כפיית הגט או חיובו.

להמשך קריאה >>

גירושין עקב בגידה

צרו קשר

צרו קשר בטלפון 03-5669002 או בטופס: