חלופות יפוי כח מתמשך

חלופות יפוי כח מתמשך

המודעות לעריכת יפוי כח מתמשך עלתה בשנים האחרונות, ואפשרה ליותר אנשים לקחת שליטה על רכושם, בריאותם וההתנהלות עם הסובבים איתם במקרה בו הם לא יהיו כשירים. זו אמנם האופציה עם הפוטנציאל הגדול ביותר להקל על הצדדים, אבל לפני שמחליטים כדאי להכיר אלו חסרונות ויתרונות יש לחלופות בהשוואה אל יפוי כח מתמשך.

בקשה למינוי אפוטרופוס

כאשר אדם הגיע למצב שבו הוא אינו כשיר או אינו צלול, אפשר להגיש בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס לצורך הגדרת מטפל עבור האדם שנמצא במצב של אי כשירות וניהול הטיפול בו.

מה ההבדל בין יפוי כח מתמשך לבין אפוטרופוסות?

כאשר אדם בגיר נמצא במצב שבו הוא אינו מסוגל לקבל החלטות בנוגע לחיי היומיום שלו, בית המשפט ימנה אפוטרופוס שיהיה אחראי על קבלת ההחלטות עבורו, ויהיה כפוף לפיקוח של האפוטרופוס הכללי. אם לא קיימת הסכמה מצד המגישים לגבי זהות האפוטרופוס, מדובר בהליך שעלול לקחת זמן רב.

כדאי לדעת כי לאפוטרופוס אין חופש פעולה. הוא יצטרך לתת דין וחשבון עבור כל הוצאה וטיפול ועליו לפנות לבית המשפט כדי לאשר כל פעולה שאינה נחשבת בתור הוצאה בסיסית וחיונית לצרכי מחייה. ייתכן גם כי ההחלטות אותן יקבל האפוטרופוס לא בהכרח ישקפו את רצונותיו, העדפותיו והשקפותיו של האדם עבורו מתקבלת ההחלטה.

לעומת זאת, יפוי כח מתמשך מאפשר לך לתכנן קדימה ולקבוע מהן ההעדפות שלך בשורה של תרחישים עתידיים אפשריים. המטרה של מסמך זה היא לתת לך את היכולת לקבל החלטות על רכושך, הטיפול בך וההתנהלות הפיננסית הנכונה בעיניך גם במצב של חוסר כשירות.

בנוסף, ייפוי כח מתמשך מגדיר מי הוסמך לקבל עבורך החלטות, ולכן מייתר את הדיון בזהותו של האפוטרופוס, את הפיקוח של האפוטרופוס הכללי ואת הצורך בדיווח והגשת קבלות על הטיפול.

החסרון העיקרי של מינוי אפוטרופוס בהשוואה ליפוי כח מתמשך הוא בסמכות ההחלטה של האפוטרופוס – בעת מינוי אפוטרופוס, הוא אינו יכול להוציא מעבר למחייה בסיסית ויכול להחליט כנגד רצונך, בעוד שבייפוי כח מתמשך הוא יכול להוציא לפי הוראתך וחייב להחליט לפי רצונך.

סעיף אריכות ימים בחשבון הבנק


סעיף אריכות ימים בחשבון הבנק מאפשר להתנהל בחשבון המשותף גם כאשר בן הזוג לא כשיר להמשיך ולנהל את החשבון. סעיף זה הוא חלק מתנאי ניהול חשבון בנק, וכיום כאשר פותחים חשבון משותף נהוג לחתום עליו במועד פתיחת החשבון.

כדאי לברר האם קיים בחשבון סעיף אריכות ימים ואם לא, לברר בבנק כיצד ניתן להכילו. מומלץ לוודא כי סעיף אריכות ימים אינו קצוב בזמן ובמידה וכן לדאוג לחדש אותו. 

ייפוי כוח רפואי מתמשך

ייפוי כוח רפואי מתמשך משמש לצורך קבלת החלטות רפואיות במקרה של אי כשירות.

מה ההבדל בין ייפוי כוח רפואי מתמשך לבין יפוי כח מתמשך?

גם ייפוי כוח מתמשך וגם ייפוי כוח רפואי מתמשך מסמיכים את מיופה הכח לעניינים רפואיים. אבל ייפוי הכוח הרפואי מוגבל רק לנושא זה. בנוסף, בעוד שייפוי כח מתמשך כללי יכול להערך רק על ידי עורך דין שעבר הסמכה לכך על ידי האפוטרופוס הכללי, את ייפוי הכח הרפואי יכולים לערוך לא רק עורכי דין אלא גם רופאים, אחים, פסיכולוגים ועו"סים.

כמו ייפוי כח מתמשך כללי גם ייפוי כוח רפואי מתמשך אינו מאפשר לתת הוראות לגבי קיצור או הארכת חיים. הוראות לגבי קיצור או הארכת חיים שמורות לייפוי כוח שניתן במסגרת חוק החולה הנוטה למות, ויכול לבקש אותם רק חולה סופני במחלה חשוכת מרפא שמעריכים כי נותרו לו פחות מ-6 חודשי חיים, עם טיפול תרופתי או בלעדיו. 

כדאי לדעת
ניתן להחתים את מיופי הכח על מסמך שיכנס לתוקף במקרה בו הממנה יהפוך להיות חולה סופני. הוא יעניק להם את היכולת לקבל החלטות בנוגע לטיפולים מאריכים חיים בהתאם לחוק החולה הנוטה למות. שירות זה הוא שירות נלווה לעריכת ייפוי כח מתמשך ולא חלק אינטגרלי ממנו.

ייפוי כוח רפואי מתמשך עוסק רק בהחלטות רפואיות ויכול להערך גם על ידי בעלי מקצוע ממקצועות הרפואה, אבל גם באמצעותו לא ניתן לקבוע הוראות לקיצור או הארכת חיים.

מסמך הבעת רצון

מסמך הבעת רצון מגדיר אפוטרופוסות לקטין מתחת לגיל 18, למקרה בו האפוטרופוס הנוכחי לא יוכל להמשיך לתפקד. מבקש הבקשה הוא הורה, קרוב משפחה המשמש בתור אפוטרופוס נוכחי, או "אפוטרופוס למעשה" הדואג לקטין בפועל גם ללא מתן צו אפוטרופוסות. האפוטרופוס שימונה יטפל בענייניו האישיים ובכספיו של הקטין בהתאם למוגדר במסמך. זהו מסמך שיכול לערוך רק עו"ד שעבר הסמכה אצל האפוטרופוס הכללי.  

מה ההבדל בין יפוי כח מתמשך למסמך הבעת רצון?

מסמך הבעת רצון הוא מקרה ספציפי של ייפוי כוח מתמשך שמתייחס לטיפול בקטינים ולמינוי אפוטרופוס עליהם, כאשר אין אפוטרופוס טבעי או יש רצון לבחור אפוטורופוס אחר על פניו.

כאשר נדרשת התייחסות בעת עריכת ייפוי כח מתמשך למינוי אפוטרופוס לקטין, יכתב בדרך כלל מסמך הבעת רצון ייעודי למטרה זו.

קבלת החלטות נתמכת

קבלת החלטות נתמכת היא חלופה למינוי אפוטרופוס עבור אדם בעל קשיים הזקוק לסיוע בקבלת החלטות, אך אינו נמצא במצב של אי כשירות. הממונה מכונה תומך החלטות, ותפקידו לסייע לו להתנהל נכון בעניינים אישיים ובענייני רכוש, אך לא להחליט במקומו. תומך ההחלטות יכול להיות אדם קרוב, מתנדב או תומך מקצועי שעבר הכשרה. כדי להפעיל את החלופה הזו נדרש צו בית משפט שניתן לאחר המלצה ותסקיר של עובדת סוציאלית. 

מה ההבדל בין קבלת החלטות נתמכת לבין יפוי כח מתמשך?

התנאי הבסיסי לכך שייפוי כח מתמשך ייכנס לתוקף או כדי שימונה אפוטרופוס הוא אי כשירותו של האדם. על מנת שימונה מקבל החלטות, על האדם להמצא במצב של כשירות, אך בתפקוד נמוך המחייב עזרה.

גם בקבלת החלטות נתמכת וגם בייפוי כח מתמשך, ההחלטה נשארת בידיו של האדם ולא בידיו של הממונה עליו.

קבלת החלטות נתמכת מיועדת לאנשים בתפקוד נמוך, הנדרשים לסיוע בהתנהלות האישית והכלכלית שלהם. כמו בייפוי כח מתמשך, הם אלו שקובעים את ההחלטה.   

אז מה עדיף?

יפוי כוח מתמשך מציע את היקף הכיסוי הנרחב ביותר למקרה של אי כשירות. הוא עוסק בנושאים כלכליים, בנושאי בריאות ובטיפול בבני הבית. כאשר אחד מבני הבית הופך ללא כשיר החיים משתנים ברגע. ההכנסה קטנה, ההתרוצצויות לרופאים ולטיפולים גדלה וכמויות המשימות מכפילות את עצמן. בסיטואציה כזו ההתמודדות עם הדרישות השונות מהבנק, מהאפוטרופוס הראשי, מחברות הביטוח ומשאר המקומות יכולה להיות מאיימת.

אם בחנת את הרשימה ומצאת יותר מחלופה אחת שנדרשת לך, אני מציעה לך לשקול את האפשרות של ייפוי כוח מתמשך, כדי לחסוך לאהובים עליך את המעמסה הרגשית והפיזית הכרוכה בכך.

בהשוואת יתרונות וחסרונות בין ייפוי כח מתמשך לחלופות כדאי גם לקחת בחשבון עד כמה טרחה תחסך מבני המשפחה אם יגיע היום בו יצטרכו להפעיל את החלופות.

צרו קשר בטלפון
03-5669002 או בטופס:

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך למנות אדם או מספר אנשים לאחראים שיקבלו החלטות בנוגע לחיי היומיום, הרכוש והטיפול בך, אם וכאשר תגיע למצב שבו לא תהיה כשיר, בריא או צלול מספיק כדי לקבל את ההחלטות בעצמך.

להמשך קריאה >>

חלופות יפוי כח מתמשך

צרו קשר

צרו קשר בטלפון 03-5669002 או בטופס: