הכנה לפגישת ייפוי כוח מתמשך

במטרה ליעל את התהליך ולפני תיאום פגישה עבור הכנת ייפוי כוח מתמשך אבקש להעביר אליי את המסמכים הבאים: