מינוי מנהל עיזבון וניהול עיזבון

מינוי מנהל עיזבון וניהול עיזבון

חוק הירושה מאפשר לבקש מינוי מנהל עיזבון מרגע שאדם נפטר ועד לאחר שהתקבל צו קיום צוואה או צו ירושה. מתי כדאי לשקול ניהול עזבון, מי יכול לשמש בתפקיד זה ומה משמעותו?  

מהו עיזבון?

עיזבון הוא סך הנכסים, החובות והמטלטלין שמותיר אחריו הנפטר לאחר לכתו ומיועדים לחלוקה ליורשיו. ברוב המקרים, העיזבון יחולק בין היורשים באופן טבעי וללא צורך מיוחד בניהול עיזבון, לאחר שיתקבל צו קיום צוואה או צו ירושה.

כדאי לדעת
ביטול צוואה הדדית לאחר שאחד מבני הזוג נפטר והעיזבון הועבר לחזקתו של בן הזוג שנותר בחיים, מחייב את השבת העיזבון או שוויו.

 

מתי צריך למנות מנהל עיזבון?

כאשר מדובר בעזבונות מורכבים, הכוללים ריבוי יורשים, נכסים בשווי גבוה, חובות גדולים או סכסוך בין יורשים, יש צורך למנות מנהל עיזבון שיאפשר את המשך הפעילות וישמש ככתובת המקשרת בין הצדדים לבית המשפט.

צריך למנות מנהל עיזבון במקרים בהם עולה הצורך לשמור על תכולת העיזבון, לנהל את נכסיו או להביא לסיומן של תביעות המתנהלות כנגדו. ניהול העזבון יכול להתרחש לפני או אחרי הוצאת צו ירושה או קיום צוואה. בפרק הזמן שקדם להוצאת הצו יתמנה מנהל עיזבון זמני, ולאחריו מנהל עיזבון קבוע.

הנה כמה מקרים בהם מומלץ למנות מנהל לעיזבון:

 • שווי עיזבון גבוה וריבוי יורשים: השילוב בין עזבונות בשווי גבוה (בין אם מדובר בריבוי נכסים או בנכס יחיד בשווי גבוה), לבין ריבוי יורשים מעיד בדרך כלל על סיטואציה הדורשת ניהול עיזבון. במקרים רבים מדובר על קרקע שנבנו עליה יחידות דיור רבות, על מפעל או חברה רווחיים, על נכסי יוקרה או נכסים בחו"ל.

כדאי לדעת
בעיזבון מסוג זה עולות לא פעם סוגיות מיסוי ושמירה על ערכם של הנכסים ולכן מומלץ לבחור עורך דין הבקיא בסוגיות מיסוי מקרקעין ומנוסה בניהול עזבונות לנהלם.

 • היקף העזבון או זהות הירושים לא ידועים: כאשר אדם נפטר ולא ידוע מיהם יורשיו או מה היקף העזבון אותו הותיר אחריו, יש צורך לבצע הליך איתור. במהלך תקופה זו יש צורך לנהל את העזבון שנמצא (על נכסיו וחובותיו).
 • אחד היורשים אינו כשירים: כאשר אחד היורשים הוא קטין, חסוי (- אדם שנמצא תחת אפוטרופוסות בשל קושי לדאוג לענייניו), לא כשיר או פסול דין, ימונה מנהל עיזבון שתפקידו לוודא כי לא נעשה קיפוח שלו על ידי יורשים אחרים עקב מצבו.
 • קיים סכסוך בין יורשים: סכסוך בין יורשים כולל מצד אחד מחלוקת על תכולת העזבון, ומצד שני מונע אפשרות לחלק את העזבון ולאפשר לנכסים הדורשים ניהול להמשיך בפעולתם על ידי היורשים. במקרה כזה נדרש מינוי של מנהל עיזבון שיכנס את נכסי העיזבון, ימנע מצב שבו יורשים מעלימים נכסים מתוך העזבון ויאפשר לנכסים המניבים להמשיך ולפעול.

כדאי לדעת
בעיזבון מסוג זה עולות לא פעם סוגיות מיסוי ושמירה על ערכם של הנכסים ולכן מומלץ לבחור עורך דין הבקיא בסוגיות מיסוי מקרקעין ומנוסה בניהול עזבונות לנהלם.

 • יש חובות, תביעות או עיקולים נגד העיזבון: אם יש חובות, תביעות או עיקולים נגד העיזבון יש חובה להסדיר אותם לפני חלוקתו. על מנהל העיזבון לפרסם מודעה לנושים ולאפשר להם כ-90 יום להגיש את תביעותיהם. לאחר שהתביעות הוגשו, עליו להגיע להסדרים עם הנושים ולפרוע את החובות מתוך נכסי העיזבון.

כדאי לדעת
פרעון חובות לנושים מתוך העיזבון קודם לחלוקתו ליורשים. לא ניתן במקרה זה להחליט כי אינכם מעוניינים במנהל עיזבון. חלוקת העיזבון ליורשים תתבצע לאחר ששולמו כל החובות, לרבות תשלומי מס ותכלול את מה שנותר מהעזבון לאחר הסדרת החובות.

 • יש חובות כלפי העזבון: כאשר ישנם בעלי חוב החייבים לעיזבון סכומים גדולים, תפקידו של מנהל העיזבון הוא לגבות את החוב.
 • יש צורך בניהול עיזבון: לפעמים היורשים נתקלים בבעיות שלא מאפשרות להם לחלק את העיזבון בנקודת הזמן הנוכחית. למשל מקרים בהם חלוקת העיזבון תיצור בעיות מיסוי הדורשות תכנון מס מוקדם או הסכם בין יורשים.

כדאי לדעת
ביהמ"ש אינו ממהר למנות מנהלי עזבונות. כדי שהבקשה תתקבל יש צורך להראות כי ללא מינוי מנהל עיזבון עלול להגרם נזק לעיזבון ולערך הנכסים המצויים בו.

 • היורשים אינם תושבי ישראל: קיים קושי רב עבור מי שאינו תושב ישראל לפתוח חשבון בנק ישראלי. מנהל עזבון יכול לבקש מביהמ"ש לפתוח חשבון ישראלי לניהול הנכסים וההוצאות. גם רישום הנכסים בארץ, מכירתם והפן המיסויי קשים יותר למי שהוא תושב זר. מנהל עזבון שהוא עו"ד מקרקעין ומיסוי מקרקעין יכול לפשט הליכים עבורם.

  בנוסף, כשאדם נפטר בחו"ל ויש לו נכסים בארץ, אם הוא התייחס לנכסים בארץ, צריך לקחת את הצוואה שלו ולאכוף אותה בארץ – להוכיח שהיא צוואתו האחרונה בחו"ל ולעבור את תהליך הוצאת צו קיום צוואה בארץ. אם לא התייחס – להוציא צו ירושה בארץ. כשיש כמה יורשים זה לא פשוט וכדי לחסוך את הטרחה ניתן להעביר את הניהול של התהליך לידיו של מנהל עזבון. 

יש למנות מנהל עיזבון כאשר יש חוסר בהירות לגבי היורשים או שווי הירושה, מדובר בירושה גדולה או ביורשים רבים, יש חובות נגד או כלפי העיזבון או במקרים בהם היורשים מתקשים לחלק או לנהל את הירושה.  

מה כולל התפקיד של מנהל עזבון?

מטרת ניהול העיזבון היא לשמר את מצב הנכסים באופן האופטימלי עד שיגיע מועד חלוקתם ליורשים.
הפעילות כוללת:

 • סילוק חובות כנגד וכלפי העזבון ואל מול רשויות המס.
 • ניהול נכסים מניבים וחתימה על תהליכים בביצוע.
 • שמירה על נכסי העזבון במקרה של סכסוך ירושה.
 • איתור נכסים ויורשים.
 • ביצוע הוראות בשם ביהמ"ש וקבלת אישור ביהמ"ש לביצוע פעולות.
 • הגשת דו"חות שנתיים לאפוטרופוס הכללי עם פירוט נכסי העיזבון ופעולות שננקטו.
 • פרסום הודעה לנושים.
 • כינוס נכסי העיזבון.

 

באחריותו של מנהל העיזבון לנהל את נכסי העיזבון באופן שייטיב עם היורשים. עליו לאתר נכסים אבודים, לשמר רווחיות של נכסים פעילים, לסגור חובות ולדווח על הפעולות שבצע לאפוטרופוס הכללי.

שכר טרחת מנהל העיזבון

תקנה 45 ב(א) לחוק הירושה תוכן אמין
נבו – מאגר הפסיקה, החקיקה והספרות המשפטית הגדול בישראל
תקנות הירושה, תשנ"ח, -1998

מעבר למקור
 מגדירה מסגרת שכר טרחה לניהול עיזבון, לפיה שכרו של מנהל העיזבון לא יעלה על 3% משווי העיזבון, ובמקרה שהיו פעילות חריגות שכרו יכול לעלות ל-4%, כאשר על הסכום מתווסף מע"מ כחוק. 

בפועל, שכר הטרחה של מנהל העיזבון נקבע על ידי בית המשפט, בהתאם למאמץ שהשקיע ולהרכב העזבון.

ניהול עיזבון הוא עניין מורכב ולכן החוק הגדיר שכר טרחה למנהל העיזבון הניתן לו מתוך נכסי העיזבון.
ביהמ"ש מגדיר את שכר טרחתו של מנהל העיזבון בהתאם לעבודה הנדרשת ולגודל העיזבון.

מי יכול להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון?

בהתאם לסעיף 78 לחוק הירושה, תוכן אמין
נבו – מאגר הפסיקה, החקיקה והספרות המשפטית הגדול בישראל
סעיף 78 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965

מעבר למקור
בית משפט לא ממנה מנהל עיזבון על דעת עצמו, אלא לפי בקשת "מעוניין בדבר".
מי נחשב בתור "מעוניין בדבר"? כל בעל אינטרס כלשהו ועניין ממשי – יורש, נושה, שותף עסקי, בעל הסכמים עם המנוח, וכן הלאה.

מי יכול להתמנות בתור מנהל עיזבון?

 • תושב ישראל: ביהמ"ש אינו מאשר את מינויים של מנהלי עיזבון זרים שאינם תושבי הארץ, מתוך הבנה שמדובר בתפקיד הדורש זמינות ונגישות לנכסים, ליורשים ולדרישות הנושים.

 • בחירת הנפטר: בעת כתיבת צוואה ניתן לקבוע את זהותו של מנהל העזבון הרצוי, וביהמ"ש יתחשב בכך. עם זאת, המנהל הייעודי לא יכול להיות נהנה מהצוואה ובעל ניגוד עניינים.

 • בחירת הצדדים: הצדדים יכולים להסכים על מינויו של אדם ספציפי לניהול העיזבון. אם יש הסכמה מכל הצדדים, הבקשה תטופל אצל הרשם לענייני ירושה.

 • מינוי בית המשפט: אם הצדדים לא הצליחו להגיע לכדי להסכמה, בית המשפט לענייני משפחה יחליט על מנהל עזבון שאינו מטעמו של אף צד.


כדאי לדעת
ניהול עיזבון היא לא עבודה פשוטה הכוללת אחריות רבה והתחייבויות. מי שמבקשים את המינוי שלו צריך להסכים לקחת על עצמו את התפקיד. לכן ייתכן מצב שבו אדם שנבחר על ידי הנפטר או הצדדים לא יסכים לשמש בתור מנהל עיזבון.

ניתן להגדיר בצוואה מי יהיה מנהל העיזבון, אך קיימות עוד דרכים בהן ניתן להתמנות או למנות מנהל לעיזבון: בבחירה בהסכמה של הצדדים או בהחלטת ביהמ"ש לענייני משפחה.  

האם מנהל עיזבון חייב להיות עורך דין?

כל תושב ישראל, כשיר ובגיר יכול לקבל על עצמו ניהול עיזבון. אבל כיוון שמדובר בהליך משפטי המחייב בין השאר דיווח לבית המשפט, כדי לבצע את התפקיד כהלכה הוא יצטרך להתייעץ עם עורך דין ברוב הפעולות אותן יבצע.

כיוון שמנהל העיזבון מקבל שכר טרחה על עבודתו, אם הוא יצטרך לשכור ייעוץ משפטי לצורך ניהול העיזבון ההוצאות על כך ישולמו מתוך העיזבון ולמעשה ישולם תשלום כפול על העבודה.

לבחירה בעו"ד לניהול העיזבון יש יתרונות נוספים: עורך דין המנוסה בניהול עזבונות ידע לזרז תהליכים, ואם הוא מגיע עם רקע בתחומי מקרקעין, מיסוי מקרקעין ודיני משפחה הוא יכול לסייע בעריכת הסכם בין יורשים שייטייב עם היורשים ויחסוך תשלומי מיסים.

מנהל העיזבון אינו חייב להיות עורך דין, אך יש יתרונות לבחירה בעו"ד לתפקיד זה החל מחיסכון בתשלום שכר טרחה וכלה בקבלת ייעוץ משפטי רלוונטי ליורשים שיכול לחסוך בעיות משפטיות ומיסויות שונות. 

ניהול עזבונות במשרד עו"ד אטי אברהמי ארז

עו"ד אטי אברהמי-ארז

משרד עו"ד אטי אברהמי ארז הוא משרד מוביל בתחום דיני משפחה, ולו ניסיון בניהול עזבונות בהיקפים גדולים. המשרד מנהל עבור לקוחותיו את העזבונות ומטפל בנושאים מורכבים כגון טיפול באי סדרים או מעילות מהעיזבון, תביעות להחזרי כספים, ניהול פעילות הנכסים ועוד.

לעו"ד אטי אברהמי-ארז ידע נרחב וניסיון בתחומי מקרקעין, מיסוי מקרקעין, דיני משפחה, ומשפט מסחרי. הידע הנרחב שלה בתחומים אלו מאפשר לה לקבל החלטות חכמות המועילות לעיזבון וליורשים, ולייעץ להם במגוון נושאים בעלי השלכות משפטיות, כלכליות ומיסויות.

לעו"ד אטי אברהמי-ארז ניסיון רב בניהול עזבונות וירושות בהיקפים גדולים. הידע שלה בדיני משפחה והתמחותה בסכסוכי יורשים, מקרקעין ומיסוי מקרקעין מסייעים להביא תיקים אלו לפתרון משביע רצון ומוצלח. 

צרו קשר בטלפון
03-5669002 או בטופס:

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה נועד לאשר את צוואת הנפטר. קראו מי יכול להגיש את הבקשה לקבלו ומה התהליך, כיצד ניתן להתנגד לקיום צוואה והאם נחוץ עורך דין להוצאת הצו?

להמשך קריאה >>
בקשה לצו ירושה – תהליך קבלת ירושה

צו ירושה

הגשת בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה יכולה להתבצע באופן מקוון ובאופן שאינו מקוון. מי יכול להגיש בקשה לצו ירושה וכיצד? האם צריך עורך דין ומהו תהליך ההגשה?

להמשך קריאה >>
התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה היא תביעה משפטית העוצרת את הליך הבקשה לקיום צו צוואה. ישנו חלון הזדמנויות מוגבל להגיש את הבקשה ומספר מוגבל של עילות התנגדות המצדיקות את הגשת ההתנגדות. הגשת ההתנגדות מעבירה את ההליך מרשם הירושות אל בית המשפט לענייני משפחה ומחייבת ייצוג של עורך דין.

להמשך קריאה >>

מינוי מנהל עיזבון וניהול עיזבון

צרו קשר

צרו קשר בטלפון 03-5669002 או בטופס: