עילות התנגדות לצוואה

עילות התנגדות לצוואה

חוק הירושה מגדיר מספר מוגדר ומוגבל של עילות התנגדות לצוואה. נקודת המוצא של החוק היא שיש לקיים את צוואתו של אדם. על המעוניין להתנגד לצוואה להוכיח כי קיימות עילות התנגדות המצדיקות את פסילתה או חלקים ממנה.

ההוכחה של עילות התנגדות לצוואה אינה עניין פשוט, ולרוב נדרשות מספר עילות המגובות במסמכים רפואיים וחשבונאיים, על מנת להביא לפסילת צוואה. אילו עילות ישנן וכיצד ניתן להוכיח אותן?  

קיימת צוואה עדכנית יותר:

כיוון שאדם יכול לעדכן את צוואתו בכל זמן נתון על ידי כתיבת צוואה חדשה, ייתכן מצב שבו צוואה שהופקדה בידיו של עורך דין או רשם הירושות אינה למעשה צוואתו האחרונה של אדם.

אם לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה נחשפה צוואה עדכנית יותר, ניתן ורצוי להגיש התנגדות על מנת לקיים את רצונו האחרון של הנפטר.

כדאי לדעת
זוהי עילת התנגדות קבילה רק כאשר הצוואה המופקדת היא צוואה יחידה. בהתאם לחוק הירושה, לא ניתן לבטל צוואה הדדית על ידי כתיבת צוואה חדשה. 

יורש בצוואה שלקח חלק בעריכתה:

סעיף 35 לחוק הירושה אומר כי הוראה בצוואה שמעניקה ירושה למי שלקח חלק בעריכתה או שמש כעד בעשייתה או לבן-זוגו, היא הוראה בטלה, למעט כאשר מדובר בצוואה בעל פה.

כדאי לדעת
הפסיקה מסתכלת על יוזמתו ומידת מעורבותו של היורש בתכנון ובביצוע הצוואה. אם הוא עונה להגדרה הדווקנית של הסעיף, לא נדרשת הוכחה של השפעה בלתי הוגנת כדי לפסול את ההוראות בצוואה המיטיבות עמו.

השפעה בלתי הוגנת:

השפעה בלתי הוגנת על צוואה יכולה לקרות כאשר המוריש סובל מחולשה פיזית, נפשית, שכלית או כלכלית ותלות גבוהה במקבל הירושה לצורך קיומו ורווחתו, או אם קיימים ביניהם יחסי אמון מיוחדים (עו"ד-לקוח, רופא-חולה, פסיכולוג-מטופל וכיו"ב).

בחלק מהמקרים המוריש מודע להשפעה הבלתי הוגנת המופעלת עליו (אונס ואיום), ובחלקם מדובר במעשה מניפולטיבי שמטרתו לגרום למוריש לכתוב צוואה המיטיבה עם המקבל (תחבולה או תרמית).  

כיצד נמדדת השפעה בלתי הוגנת? התלות של המוריש במקבל הירושה מתחילה עוד לפני שכתב, ערך או בטל את הצוואה הנדונה. תלות זו ממשיכה עד ליום פטירתו, על מנת לוודא שהמוריש לא יחזור בו ממעשיו. אם התלות או יחסי האמון מופסקים והמוריש לא שינה את צוואתו האחרונה במשך למעלה משנה, הצוואה תחשב תקפה ולא ניתן יהיה לפסול אותה למרות שייתכן שנסיבות כתיבתה היו תחת השפעה לא הוגנת.

כדאי לדעת
עילות התנגדות לצוואה על רקע השפעה בלתי הוגנת, דורשות הוכחות לא רק לקיומה של ההשפעה אלא גם מסמכים המעידים על חולשה פיזית או מנטלית של המצווה או על קיומה של תלות.

 

העדר כשרות לצוות:

על מנת שצוואה תהיה תקפה, עליה לעמוד במספר תנאים:

  • כשירות משפטית: המצווה אינו קטין מתחת לגיל 18 ואינו מוגדר בתור פסול דין (הכרזת בית המשפט הנשענת על חוות דעת מומחה, עבור אנשים הסובלים מליקויים בשכלם או מחלות נפש, ברמה המונעת מהם לקבל החלטות מודעות בעניינם.)
  • טיבה של הצוואה: על המוריש להיות בעל כשירות מנטלית וצלילות דעת, המאפשרת לו להבין כי הוא עורך את צוואתו, את משמעות המעשה (חלוקת עזבונו ליורשיו, לרבות ציפיותיהם של היורשים ממנו), ומה הנכסים העומדים לרשותו ואותם הוא יכול לחלק בצוואתו.
  • כשירותו של המצווה: אדם שאינו כשיר מבחינה קוגנטיבית או נפשית עלול להתקשות להבין את טיבה של הצוואה אותה הוא עורך, אבל לא כל העדר כשירות פוסל צוואה. כך למשל צוואותיהם של חולי דמנציה, אלצהיימר ומחלות נוספות הגורמות לירידה קוגניטיבית, בלבול והזיות יכולות להחשב על ידי בית המשפט לכשרות ותקפות. הסיבה לכך היא שבמחלות רבות יש שלבים, ובית המשפט מתייחס למצבו הנפשי והקוגניטיבי ולשלב במחלה בו היה המצווה בעת כתיבת הצוואה.

כדאי לדעת
 ניתן לכתוב צוואה תקפה בדרגות צלילות שונות. לכן, עילות התנגדות לצוואה על רקע כשירותו של המצווה מחייבות צירוף מסמכים רפואיים המעידים על התדרדרות קוגניטיבית חמורה או מצב נפשי קשה במועד כתיבת הצוואה. 

טעות בצוואה:

לא כל טעות מהווה עילה להתנגדות לצוואה. חוק הירושה מאפשר לרשם הירושות לתקן טעויות טכניות בצוואה הנחשבות בתור טעות סופר ואינן מפריעות להבנת כוונת רצונו של המצווה. תחת הגדרה זו נמצאים למשל טעויות בשמו או תיאורו של אדם או נכס המופיעים בצוואה, בציון מספרי חשבון ותאריכים וכדומה.

עם זאת, ייתכן מצב שבו הצוואה כוללת הוראה בלתי ברורה, שלא ניתן להבין מקריאתה מה המוריש התכוון לצוות באמצעותה או למי היא מיועדת (= הוראות סתומות בצוואה). על פי סעיף 33 לחוק הירושה, כאשר לא ניתן להבין את משמעות הוראות הצוואה ניתן לבטל את ההוראה.

יש פעמים שבהם טעות בצוואה מחזקת עילות התנגדות אחרות. כך למשל טעויות בצוואה יכולות להצביע על אי כשירותו של המצווה ועל בעיה בכושר השיפוט או בתפיסת המציאות שלו בעת כתיבת הצוואה או להעיד על קיומה של הטעייה או השפעה בלתי הוגנת שגרמה לעורך הצוואה לחשוב כי קיימת מציאות המחייבת חלוקה שונה של העזבון בין יורשיו (למשל, מצג שווא של בעיות כלכליות אצל אחד היורשים שגורם להגדלת חלקו בירושה.)

צוואה שנשתכחה:

ישנם מקרים בהם אדם שנמצא בסטטוס משפחתי מסוים עומד לפני אירוע מסכן חיים ובוחר לערוך צוואה (לדוגמה לפני ניתוח או יציאה לפעילות מבצעית). ולאחר שהאירוע מסתיים בשלום הוא שוכח מקיומה של הצוואה אך אינו מבטל אותה. השנים חולפות ומצבו המשפחתי משתנה גם כן: הוא מתחתן, מביא לעולם ילדים, מתגרש ואולי מקים פרק ב' והמוטבים בצוואה המקורית כבר אינם רלוונטיים.

צוואה שנשתכחה עשויה שלא לשקף את רצונותיו האמיתיים של הכותב. כך למשל, אם בעת כתיבת הצוואה היה המוריש נשוי, והוא בחר להוריש לבת הזוג את כל רכושו אך ברבות השנים השניים התגרשו, יש ספק האם ההורשה לבת הזוג עדיין משקפת את רצונו או האם מדובר בטעות שנשכחה.

החוק אינו מאפשר לבטל את הצוואה אוטומטית משום שהיא נשכחה, אך פסקי דין שעסקו בנושא זה יצרו את האפשרות להגיש התנגדות לצוואה שנשתכחה, אם ניתן להוכיח כי מה שכתוב בה אינו משקף את רצונו האחרון של הנפטר.

כדאי לדעת
 כאשר העילה להתנגדות היא צוואה שנשתכחה יש להביא טענות המראות כי המוריש אכן לא זכר את דבר המצאותה של הצוואה הנדונה. ברוב המקרים הצוואה תפסל והירושה תהיה לפי חוק הירושה אלא אם ניתן יהיה להציג תימוכין לגבי רצונו של המוריש לחלק את רכושו בדרך אחרת.

צרו קשר בטלפון
03-5669002 או בטופס:

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה היא תביעה משפטית העוצרת את הליך הבקשה לקיום צו צוואה. ישנו חלון הזדמנויות מוגבל להגיש את הבקשה ומספר מוגבל של עילות התנגדות המצדיקות את הגשת ההתנגדות. הגשת ההתנגדות מעבירה את ההליך מרשם הירושות אל בית המשפט לענייני משפחה ומחייבת ייצוג של עורך דין.

להמשך קריאה >>
ביטול צוואה

ביטול צוואה

איך מתבצע ביטול צוואה על ידי המצווה עבור צוואה רגילה והדדית? מה העילות הנדרשות עבור יורשים פוטנציאלים כדי לבטל צוואה או ביטול מקצת צוואה?

להמשך קריאה >>

עילות התנגדות לצוואה

צרו קשר

צרו קשר בטלפון 03-5669002 או בטופס: