צוואה הדדית

צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית מכונה גם בשם צוואה זוגית. היא נערכת בדרך כלל על ידי בני זוג נשואים או ידועים בציבור, ומסדירה כיצד יחולק העיזבון לאחר פטירת אחד מבני הזוג ולאחר ששניהם יעזבו את העולם. היתרון המרכזי שלה הוא עיקרון ההסתמכות, המגביל בנסיבות מסוימות את היכולת לבטל אותה לאחר מות אחד מבני הזוג.

צוואות הדדיות מקבלות את תוקפן מסעיף 8(א) בחוק הירושה. על אף שהוראת החוק אינה מגביל את עריכת הצוואות ההדדיות לבני זוג באופן מפורש, בפסקי דין שונים (בת"ע 51223-11-13, ע"ר 15431-09-20) נקבע כי לא ניתן לערוך צוואות הדדיות על ידי מי שאינו בן זוג. 

חוק הירושה תוכן אמין
נבו – מאגר הפסיקה, החקיקה והספרות המשפטית הגדול בישראל
חוק הירושה, תשכ"ה 1965

מעבר למקור
מאפשר לבחור האם לקיים צוואה הדדית בשני מסמכים שנערכו באותו זמן או במסמך אחד. אם כל מבני הזוג ערך אותה במסמך נפרד, אך בין המסמכים קיימת הסתמכות הדדית והתייחסות לתנאים ולהוראות המופיעים בצוואה של בן או בת הזוג, הצווואות יחשבו הדדיות. 

לאופן כתיבת הצוואה – כמשותפת או כנפרדת, אין משמעות מבחינת היכולת של הצדדים לשנות או לבטל את הצוואה.

המאפיינים ההכרחיים לצוואות הדדיות הם:

 • הסכמה על תוכן הצוואה – צוואה עדיין תחשב הדדית גם אם חלק או כל הוראות הירושה יהיו שונות אבל בני הזוג מסכימים על תוכן הצוואות. כלומר, התוכן לא חייב להיות זהה עבור שני בני הזוג.
 • אינטרס ההסתמכות – בני הזוג מציינים מפורשות כי צוואתם הדדית, או מתייחסים בכל אחת מהצוואות לצוואה של האחר.
 • מועד החתימה – חתימה על הצוואות באותו המועד או במועד סמוך.

כדאי לדעת
ייתכנו מקרים בהם בני הזוג יוצרים צוואות נפרדות ולא מציינים בהן כי מדובר בצוואות הדדיות. אך כיוון שהן מתייחסות בהוראותיהן זו לזו, וחולקות מאפיינים של צוואה הדדית, בית המשפט עלול להתייחס אליהן ככאלו, ולהחיל עליהן את המשמעויות הנגזרות מכך.

צוואה הדדית היא צוואה בין בני זוג המשקפת את הרצון המשותף שלהם, ומסדירה את הסדרי הירושה לאחר פטירת אחד מהם ולאחר ששניהם ילכו לעולמם. 

צוואה הדדית משותפת

כאשר בני הזוג עורכים את הצוואה במסמך יחיד המשותף לשניהם, היא תחשב בתור צוואה הדדית משותפת. אחד מיתרונותיה המובהקים הוא שקשה יותר לבטל אותה או לערער עליה, שכן היא מבטאת על גבי מסמך יחיד את רצונם והסכמתם של שני בני הזוג ומתקיים בה אינטרס הסתמכות.

במסגרת צוואה הדדית משותפת בני הזוג חותמים שניהם על מסמך אחד המרכז את שתי הצוואות שלהן.

צוואות הדדיות לא נותנות עדיפות מפני נושים

מי שאינו מכיר את חוקי הירושה, עלול לחשוב כי צוואה הדדית נותנת עדיפות כלשהי על פני צוואה רגילה במקרים של חובות או פשיטת רגל. אבל סוג הצוואה אינו משנה שכן לנושים שכלפיהם היה לנפטר חוב, יש עדיפות בחוק, ואת זכות הראשונים לגבות את חלקם מתוך העיזבון. 

צוואות הדדיות אינן מגינות על העיזבון שנשאר לבן או לבת הזוג במקרה של חובות.
לנושים תמיד תהיה עדיפות בעיזבון, ולסוג הצוואה שהושארה אין השפעה על כך.

איך נראית צוואה הדדית?

 • נוסח הצוואה: צוואות הדדיות משקפות את רצונותיהם, תנאיהם והסכמותיהם של בני הזוג ולכן אין נוסח אחיד כמוהו הן צריכות להראות. כיוון שמדובר בצוואות שקשה לבטלן, מומלץ שלא לבחור דוגמא מהרשת בתור תבנית, אלא לנסח נוסח צוואה שמותאמת אישית לבני הזוג בסיועו של עורך דין צוואות.
 • סדר ההורשה: במקרים רבים, צוואה הדדית כוללת בשלב הראשון הורשה של כל נכסי בין הזוג שנפטר לבן הזוג שנותר בחיים, ובשלב השני הורשת העיזבון ליורשים שנקבעו על ידי בני הזוג בצוואתם (יורש אחר יורש), אך יש צוואות הדדיות לטובת הילדים המגדירות הורשה ישירה לילדים עם פטירת אחד מבני הזוג, וצוואות הדדיות בהן המוטבים לירושה הם ארגונים או יורשים שאינם בני משפחה.
 • סוגי הנכסים להתייחסות בצוואה: במסגרת הצוואה ההדדית ניתן לקבוע הוראות לגבי:
  נכסים קיימים – לרבות נכסים משותפים של בני הזוג או נכסים המצויים בידיו של כל אחד מהם במועד בו נערכה הצוואה.
  נכסים שיצטברו מכתיבת הצוואה עד לפטירה – להגדיר הוראות המתייחסות לכלל הנכסים שיהיו בחזקתם במועד פטירת כל אחד מהם, לרבות נכסים שיתווספו לאחר כתיבת הצוואה.
  נכסים שיצבור האלמנ/ה – הוראות בנוגע לנכסים שיתווספו לאחר שהראשון מבני הזוג נפטר.

כדאי לדעת
עבור בני זוג המעוניינים להקטין את הסיכוי שתוגש התנגדות לצוואה, ההמלצה היא לערוך את הצוואה בכתב ומול עורך דין שיוודא שהיא מכסה את בני הזוג גם מפני תרחישים עתידיים מסובכים כגון נישואיים נוספים של האלמן, שינוי במצבת הנכסים המופיעים בצוואה, שינויים במערכות היחסים עם היורשים, סוגיות שנוגעות להוראות חוק בנוגע יורש אחר יורש או יורש במקום יורש, וכן הלאה.

קשה לבטל או לשנות צוואות הדדיות. אם בוחרים לערוך צוואה כזו, מומלץ להתייחס לסוגיה בכובד ראש ולערוך אותה בליוווי עורך דין שיבחן ביחד אתכם את כל ההשלכות, לרבות האם זו האפשרות הנכונה ביותר עבורכם? 

הפקדת צוואה הדדית

כאשר אני עורכת עבור לקוחותי צוואות הדדיות, אני שומרת עותק שלהן בכספת במשרד וממליצי ללקוחותי להפקיד עותק אצל הרשם לענייני ירושה. ניתן להפקיד את העותק ידנית בלבד ושני בני הזוג נדרשים להגיע לשם כך עם:

 • תעודת זהות עדכנית של שני בני הזוג.
 • 2 עותקים של צוואות מקוריות (בין אם הצוואה נערכה כצוואה הדדית משותפת או כשתי צוואות נפרדות).
 • 2 אישורי תשלום אגרה על הפקדת צוואה ע"ס 115 ₪ כל אחד. (ניתן לשלם באופן מקוון, בלשכת הרשם או בבנק הדואר).

מומלץ להפקיד צוואות הדדיות ברשם לענייני ירושה מטעמי סודיות, התנהלות נכונה של בני הזוג ונוחות ליורשים.

ביטול צוואה הדדית

בעוד שחוק הירושה מציע מספר דרכים פשוטות יחסית לביטול צוואה רגילה על ידי המצווה, ביטול צוואה הדדית הוא עניין מורכב יותר: 

ביטול צוואה הדדית שנערכה לפני שנת 2005: ביטול צוואה הדדית שמועד עריכתה הוא לפני ה-1.8.2005 (לפני תיקון 12 לחוק הירושה), אפשרי במקרים מסוימים באופן חד צדדי וללא יידוע בן או בת הזוג על ידי כתיבת צוואה חדשה. הסיבה לכך היא שרק במסגרת התיקון לחוק נקבע עיקרון ההסתמכות והחוזה המחייב בין בני הזוג המונע את ביטול הצוואה או שינוייה לאחר פטירתם. מומלץ להתייעץ עם עורך דין צוואות, על מנת לוודא שהצוואה עומדת בקריטריון הביטול הנ"ל.

ביטול צוואה הדדית כשבן / בת הזוג בחיים: צוואה שנערכה לאחר 1.8.2005 כפופה לתיקון 12 בחוק הירושה, ולכן במקרה בו אחד מבני הזוג מעוניין לבטל את הצוואה בעוד בן / בת זוגו בחיים, עליו ליידע אותם בכתב ולקבל את הסכמתם לכך. 

ביטול צוואה הדדית כשבן / בת הזוג אינם כשירים משפטית: אם בן או בת הזוג אינם כשירים משפטית לערוך צוואה חדשה, לא ניתן לקבל את הסכמתם לבטל את הצוואה ההדדית. כך למשל  פסק דין תוכן אמין
פסק דין – אתר המשפט הישראלי


מעבר למקור
של ביהמ"ש המחוזי בלוד קבע כי לא ניתן לבטל צוואה הדדית כשאחד מבני הזוג סובל מדמנציה ומונה לו אפוטרופוס. משכך, גם כאשר ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקף, לא ניתן לבטל את הצוואה ההדדית.  

ביטול צוואה הדדית לאחר מות בן/בת הזוג כרוך בהחזרת כל העיזבון: בשנת 2005 נכנס תיקון לחוק הירושה המחייב את בן/בת הזוג שנותרו בחיים ומעוניינים לערוך צוואה חדשה לוותר על העיזבון לשם כך. אם העיזבון עדיין לא חולק עליהם להסתלק ממנו, ואם קבלו כבר את העיזבון, עליהם להשיב אותו או את שווי הערך שלו.

כדאי לדעת
אם אחד הצדדים יתחרט בעתיד על הצוואה המשותפת וירצה לקיים צוואה נפרדת משלו, יהיה עליו להחזיר את הירושה כולה או שוויה.

יורש אינו יכול להחזיר את העיזבון בשם בן הזוג שירש: עו"ד אטי אברהמי-ארז מייצגת בתיק שאחת השאלות המרכזיות בו היא האם יורש לצוואה יורש את זכותו של מצווה בצוואה הדדית להחזיר את חלקו לעיזבון? במקרה בו בן או בת הזוג שנותרו בחיים כתבו צוואה המבטלת את הצוואה ההדדית, האם לאחר פטירתם היורש בצוואה החדשה יכול להכנס לנעליהם ולהחזיר את חלקם לעיזבון?

מסיכום פסקי הדין וסקירות בית המשפט בנושא עולה כי הסדר צוואה הדדית כובל את היורש בכל מצב, ואינו מאפשר לו להכנס לנעלי המוריש.

עריכת צוואות הדדיות במשרד עו"ד אטי אברהמי ארז

אטי אברהמי ארז עורכת דין התנגדות לצוואה

הרגע הזה שבו אנחנו צריכים להתמודד עם הצוואה שלנו הוא לא פשוט. הוא מעמת אותנו עם הידיעה שיום אחד נמות, עם הרצון שלנו להיות הוגנים כלפי בני הזוג שלנו ועם השאיפות המוסריות שלנו להוגנות ולחלוקת הירושה שלנו.

אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים היום, מה לא היינו רוצים שיקרה אף פעם. אבל אין לנו שום דרך לחזות מה יהיה התרחיש הנכון עוד 20 או 50 שנה. ובכל זאת, צוואה הדדית מאפשרת להבטיח שמה שלא יקרה, בן או בת הזוג יהיו מסודרים לאחר פטירתכם ויקבלו את הבעלות לכל הרכוש שלכם עד פטירתם. את מה שיקרה לאחר מכן נוכל להגדיר עבור כל אחד מכם, בתשומת לב ובקפידה.

אני מביאה איתי שנים של ניסיון כעו"ד ירושות וצוואות, וכמי שמגנה על צוואות ומייצגת בהתנגדויות לצוואות. בשיחה איתי יעלו שיקולים רבים שאולי לא חשבתם עליהם לפני, אבל יגנו עליכם, על בני זוגכם, על ילדיכם, על הירושה שלכם ועל כשרות הצוואה שלכם.

עו"ד אטי אברהמי ארז היא עורכת דין צוואות וירושות בעלת ניסיון ומוניטין בעריכת צוואות הדדיות. היא מייעצת ללקוחות בנושאי ביטול או שינוי צוואה הדדית ומייצגת בהתנגדויות ובהגנה על צוואות אלו. 

צרו קשר בטלפון
03-5669002 או בטופס:

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

צוואה הדדית או צוואה רגילה

צוואה הדדית או צוואה רגילה?

מתלבטים בין צוואה הדדית לבין צוואה רגילה ותוהים מה מתאים לכם יותר? כדאי שתכירו את ההבדלים ביניהן, את המשמעויות של הבחירה ואת ההשפעות העתידיות האפשרויות של הבחירה בצוואה הדדית עליכם ועל היורשים שלכם.

להמשך קריאה >>
צוואה - סוגי צוואה, למה צריך צוואה ואיך מפקידים צוואה מרחוק או ידנית

צוואה

למה צריך צוואה ומה ההבדל בין ירושה לפי צוואה וירושה על פי דין? אילו סוגי צוואות ישנן, מה הדרישות לכל סוג וההבדל ביניהן? איך מפקידים צוואות?

להמשך קריאה >>
ביטול צוואה

ביטול צוואה

איך מתבצע ביטול צוואה על ידי המצווה עבור צוואה רגילה והדדית? מה העילות הנדרשות עבור יורשים פוטנציאלים כדי לבטל צוואה או ביטול מקצת צוואה?

להמשך קריאה >>

צוואה הדדית

צרו קשר

צרו קשר בטלפון 03-5669002 או בטופס: