צו קיום צוואה

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא הליך שנועד לאשר את צוואתו האחרונה של אדם שנפטר ולהסדיר את חלוקת העיזבון בין בעלי העניין בצוואה בהתאם לכתוב בצוואה. חלוקת העיזבון לא נעשית באופן אוטומטי לאחר פטירתו של אדם. על מנת להניע את התהליך על בעלי העניין להגיש בקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון או בכתב אליה מצורפים המסמכים הרלוונטיים.

מי יכול להגיש בקשה לצו קיום צוואה?

 • יורשים המוזכרים בצוואה
 • יורשים עקיפים לפי מעגלי ההורשה (פרנטלות)
 • כל אדם שיש לו עניין בקיום הצוואה
 

כדאי לדעת
צו קיום צוואה מתייחס לתקפות צוואתו של המנוח ולחלוקת העיזבון בהתאם לאמור בה, ולא ניתן לתבוע זכות בעיזבון ללא הוצאת הצו. כאשר אין צוואה בנמצא או היא אינה מתייחסת לנכסיו של הנפטר יש להוציא בקשה לצו ירושה.

האם צריך עורך דין בתהליך?

החוק מאפשר להוציא צו קיום צוואה באופן עצמאי ומבלי להדרש לשירותיו של עורך דין צוואה וירושה לשם כך. עם זאת, כדאי לזכור כי הוצאת הצו באופן עצמאי פירושה התנהלות מול גוף ממשלתי על כל הבירוקרטיה והטופסולוגיה הכרוכה בכך. בנוסף, הוצאת הצו נעשית בדרך כלל בסמוך לפטירתו של המצווה, מה שמוסיף לתהליך קושי רגשי.

כאשר לא מדובר במקרים פשוטים של קיום צוואה, מומלץ להתחיל את התהליך בליווי עורך דין ירושה וצוואה: אם המנוח תושב זר או בעל נכסים בחו"ל, או אם קיימת מסגרת זמנים לחוצה לקבלת הצו

כדאי לשקול לבחור בעו"ד הבקיא בנושאי התנגדות לצוואה והגנה על צוואה, בעיקר כאשר יש חשד שהצוואה תפסל או אם יש סיכוי שתעלה התנגדות להוצאת הצו, או במקרה שבו לאחר שהתהליך הסתיים והצו התקבל, היורשים או מי שנפגעו מתוכן הצוואה יכולים לבקש ביטול של צו קיום הצוואה, ולנסות להוביל לפסילתה. 

במקרים בהם הירושה עתידה לכלול מספר נכסים המתחלקים בין היורשים השונים, רצוי וכדאי לערוך הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים. הסכם כזה נערך על ידי עורך דין הכולל בו תכנוני מס כמו גם שיקולים משפטיים נוספים.

לאחר שאדם נפטר הירושה שלו אינה מתחלקת בין יורשיו אוטומטית.
כדי להניע את התהליך עליהם להוציא צו קיום צוואה לאישור תקפות צוואתו האחרונה.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה

 • איסוף המסמכים החיוניים: עוד לפני הגשת הבקשה באופן ידני או מקוון, עליך לוודא כי בידך המסמכים הנחוצים לתהליך, כגון עותק מקורי של הצוואה, תעודת הפטירה של המוריש, אישור על הודעה לבני משפחה או ליורשים האחרים בדבר הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה, ותצהירי הסתלקות מצוואה של יורשים המעוניינים לוותר על חלקם בה. 
 • רישום בטאבו של זכויות בהתאם לצו: שירות חדש של רשם הירושה מאפשר להעביר אוטומטית לרישום בטאבו את הזכויות על הנכסים עם קבלת צו קיום הצוואה. לשם כך יש להביא נסח רישום חתום, ולמלא בטופס המקוון את פרטי הנכס, כפי שנדרש ברישום בטאבו. 
 • הגשת הבקשה: מי שאינו מיוצג ע"י עורך דין יכול לבחור האם להגיש את הבקשה באופן מקוון באתר האפוטרופוס הכללי, באופן ידני בלשכת רשם הירושה או בבית הדין הרבני. ייצוג על ידי עו"ד להוצאת צו קיום צוואה, מחייבת כי התהליך יבוצע באופן מקוון.
 • בחינת הבקשה: לאחר הגשת הבקשה היא תבחן על ידי מזכירות הרשם לענייני ירושה כדי לבחון האם הופקדה אצלו צוואה מאוחרת יותר.
 • פרסום ההודעה ומתן הזדמנות להגשת התנגדות לצו קיום הצוואה: ב-21.12.2023 בוטל החיוב בפרסום בעיתונות היומית של צווי קיום צוואה. לאחר התיקון יפורסמו הבקשות באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי וברשומות, או אם הוגשה לבית דין דתי – באתר האינטרנט שלו.  כל בעל עניין יכול להגיש התנגדות לצוואה באמצעות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה תוך 14 ימים. הגשת התנגדות לצוואה תעכב את התהליך ותעביר אותו לדיון בבית המשפט.

  כדאי לדעת
  כדי למנוע מבעלי עניין לפספס את חלון ההזדמנויות, הרשם לענייני ירושה מציע למבקשים להרשם ולקבל התראה על הגשת בקשה לצו קיום צוואה, ולקבל הודעה למייל אם התפרסמה בקשה על מנוח עבורו בקשו עדכונים. 

   

 • בקשת תגובה מהאפוטרופוס הכללי: שלב זה נעשה במקביל לפרסום בעיתונות ומטרתו לוודא שאין פגמים בבקשה הדורשים את התערבותו של בא כוח האפוטרופוס הכללי או כאשר יש בין היורשים קטינים או מי שמונה לו אפוטרופוס. במקרה בו נדרשת התערבות, יידרשו הבהרות ופרטים נוספים לצורך המשך הטיפול בבקשה, אם האפוטרופוס הכללי יאשר את הבקשה, הצו יונפק ע"י רשם הירושות.

כדאי לדעת
רשם הירושה מאפשר לכל אדם לבצע בדיקת סטטוס לצו קיום צוואה בהקשת מספר תעודת זהות ושם המנוח או מספר הבקשה. בדיקת הסטטוס מאפשרת למתנגדים לצוואה לדעת באיזה שלב התהליך נמצא וכיצד לפעול.

כמה זמן לוקח התהליך?

מרגע הגשת הבקשה ועד למתן הצו חולף בממוצע בין חודש לחצי שנה.
פרק הזמן תלוי בהגשת כל המסמכים הרלוונטיים במועדם, בעומס העבודה במשרדי הרשם, ובהנחה שלא הוגשה התנגדות לצו.

תהליך הוצאת צו קיום צוואה נע בין חודש לחצי שנה בממוצע, וכולל מספר שלבים.

צו קיום צוואה לחללי ונרצחי חרבות ברזל

רשם הירושה הקים מוקד חירום המיועד למשפחות הנופלים והנרצחים במלחמת חרבות ברזל. מטרת המוקד לתת מענה מהיר למשפחות בשעה קשה זו ולקצר את התהליכים בטיפול בבקשות צו קיום צוואה המוגשות על ידם, לרבות פטור מתשלום אגרה וביטול ההמתנה לרישום הפטירה במרשם האוכלוסין. 

ימי הפעילות של המוקד הם א׳-ה׳, בין השעות 08:00-18:00, וניתן לפנות אליו טלפונית: 077-7716411 או בדוא״ל

מוקד החירום של רשם הירושה מאפשר למשפחות החללים והנרצחים במלחמת חרבות ברזל לקבל צו קיום צוואה בהליך מקוצר וללא תשלום אגרה. 

צו קיום צוואה מקוון

באתר האפוטרופוס הכללי של משרד המשפטים ניתן למלא טופס מקוון לבקשה לצו קיום צוואה, העובר לטיפולו של הרשם לענייני ירושה. את הבקשה יכול להגיש רק מי שזכאי לירושה מעיזבונו של המצווה שבידו צוואה מקורית או צוואה שהופקדה אצל רשם הירושות, או עורך הדין המטפל בעניינו. מה דרוש לצורך מילוי טופס מקוון?

פרטי המעורבים:

 • פרטי המוריש: תעודת זהות, שם מלא, ובחירת השיוך הגיאוגרפי למשרד רשם הירושות.
 • פרטי מבקש הבקשה
 • פרטי היורשים הנוספים
 • פרטי הנכס לצורך רישום בטאבו


מסמכים סרוקים:

 • סריקה של צוואתו של המוריש
 • סריקה של תעודת פטירה של המוריש (מונפקת על ידי משרד הפנים)
 • עבור יורשים עקיפים: סריקה של תעודות פטירה עבור כל יורש שנפטר
 • הצהרת הממלא כי יידע את שאר היורשים על הגשת הבקשה
 • תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין, של יורשים המבקשים לוותר על חלקם ולהסתלק מהעיזבון


אגרות:

 • תשלום אגרת הגשת הבקשה על סך 461 ₪
 • תשלום אגרת פרסום על סך 66 ₪
 • בקשת צו קיום צוואה עבור נרצחי ה-7.10 ועבור וחללי מלחמת חרבות ברזל פטורים מאגרה.

כדאי לדעת
ביצוע ההליך המקוון מקנה הנחה של 15% בתשלום האגרות. ניתן לשלם את התשלום רק באמצעות כרטיס אשראי. קבלת האישור על תשלום האגרות מסיימת את הליך בקשת צו קיום הצוואה באופן מקוון.

הפקדת מסמכים אצל הרשם לענייני ירושה:

 • בסיום מילוי הטופס המקוון תופיע בקשה לשמור ולהדפיס אותו. את הטופס המלא יהיה עליך לקחת לאימות ולחתימה אצל עורך דין, ולאחר מכן לצרף סריקה שלו לבקשה המקוונת.
 • אם הצוואה המקורית נמצאת בחזקתך ולא אצל רשם הירושות, יש להפקיד אותה במזכירות הרשם תוך 7 ימים ממועד שליחת הטופס המקוון.

כדאי לדעת
בסיום ההליך המקוון תתקבל במייל שלך הודעה הכוללת את מספר התיק שנפתח עבורך ברשם הירושות. סטטוס הבקשה מתעדכן מדי יום וניתן לעקוב אחריו אונליין באתר הרשם לענייני ירושה.

הגשת צו קיום צוואה מקוון כרוכה במילוי טופס אונליין, סריקת מסמכים ואימותם על ידי עו"ד ובתשלום שתי אגרות. ניתן לבצע את ההגשה לבד או עם עורך דין.

הגשה ידנית

מי שאינו עונה להגדרה של הגשה מקוונת, יכול להגיש בקשה במשרדי רשם הירושות באזור בו התגורר הנפטר. יש להגיש אל רשם הירושות את הטפסים הבאים ב-4 עותקים (מקור ו-3 העתקים):

 • טופס בקשה לקיום צוואה
 • העתק של תעודת הפטירה
 • העתק מצוואתו המקורית של הנפטר
 • הצהרה שהיורשים האחרים יודעים על הגשת הבקשה
 • תצהיר הסתלקות מהעיזבון חתום ומאומת על ידי עורך דין, של יורשים המבקשים לוותר על חלקם
 • אישור על תשלום אגרת הבקשה ע"ס 542 ₪
 • אישור על תשלום פרסום בעיתון יומי ע"ס 66 ₪

כדאי לדעת
אפשר לשלם את האגרה להגשה ידנית בשירות התשלומים הממשלתי, לבקש מלשכת רשם הירושה לשלוח אליך שוברי תשלום לתשלום בבנק הדואר, או לשלם בעמדות התשלום האוטומטיות.

ניתן להגיש את הבקשה לקיום צוואה למשרדי רשם הירושה באופן ידני וב-4 עותקים.
ההגשה יכולה להתבצע באופן עצמאי.

קבלת צו קיום צוואה

הצו שיתקבל בסיום התהליך יונפק ויחתם דיגיטלית על ידי רשם הירושה. הוא יישלח לכתובת המייל של מבקש הבקשה ויופיע גם ב"אזור אישי" באתר השירותים הממשלתי.  

כיום אין צורך להציג בפני הבנקים, רשויות המדינה השונות – רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), רישום מקרקעין (טאבו), רשות המיסים, משרדי הממשלה, או חברות ביטוח את צו קיום הצוואה המקורי. כל אלה מקבלים עותק חתום מהצו שהונפק, באמצעות מערכות מקוונות. 

התנגדות או ביטול צו קיום צוואה

במקרים רבים הבקשה לקיום צוואה עוברת ללא אירועים מיוחדים. אך במקרים אחרים מתגלה צוואה נוספת, יורשים שגילו שהם אינם נכללים בירושה מחליטים להביע את התנגדותם או עולות עילות אחרות שעלולות להוביל לפסילת הצוואה. בעלי העניין יכולים לנסות ולהוביל לפסילתה של הצוואה, לפני או אחרי פרסום הצו.

 • הגשת התנגדות לצו קיום צוואה – מתאפשרת לאחר הפרסום בעיתונות וקוטעת את הטיפול בבקשה. מהליך מנהלי ברשם הירושה אנו עוברים להליך משפטי בבית המשפט למשפחה, שדן בתוקף ובכשרות של הצוואה. במסגרת ההתנגדות לצו קיום הצוואה, מבקשי הבקשה המקורית יידרשו להגן על הצוואה בעוד שמגישי ההתנגדות ינסו לפסול את הצוואה או חלקים ממנה.  קראו עוד על התנגדות לצוואה  >>
 • ביטול צו קיום צוואה –סעיף 72 לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965 מאפשר להגיש את הבקשה לאחר שהצו התפרסם ואף לבקש לעכב את ביצועו, אם יש בידי המתנגדים טענות או עובדות שלא יכלו להציג בפני הרשם לפני שהצו ניתן ומבלי שהמתנגדים התעכבו על מנת להציגה. הגשת בקשה לביטול צו קיום צוואה יכולה להגביל את חלוקת העיזבון ליורשים עד לקבלת החלטה בנוגע לביטול הצו.
  קראו עוד על ביטול צוואה על ידי יורשים פונטציאליים >>

התנגדות או ביטול לצו קיום הצוואה מקפיאים את ההליכים ומעבירים אותם לאפיק משפטי.
חשוב לדעת כי פסילת צוואה עלולה להוביל לירושה על פי דין.

קיום צוואה במשרד אטי אברהמי ארז​

עורך דין צו קיום צוואה - אטי אברהמי ארז

עבור רבים תהליך הוצאת הצו טעון ברגשות רבים בשל הסמיכות לאובדן, החשש מפני התנגדות לקיום הצו, וחוסר הרצון להתעסק עם ניירת ובירוקרטיה.

כעורכת דין בעלת שנים של ניסיון בתחומי ירושה וצוואה, אני מציעה ללקוחותיי את הטיפול המלא בתהליך קיום הצוואה. במקרה בו עולות התנגדויות לצוואה או בקשה לביטול הצו, אני מלווה את לקוחותיי בתהליך ההגנה על הצוואה. לצד הטיפול המשפטי, אני מעבירה למשפחה אסטרטגיות וכלים שיאפשרו למנוע את העמקת הקרע בין בני המשפחה על רקע סכסוך הירושה.

בסמוך לקבלת הצו וכאשר התרחיש מתאים, אני מציעה ללקוחותיי את האפשרות לערוך הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים, המאפשר להם למנוע סכסוכים עתידים ולתכנן ראוי ונכון את תשלומי המס.

עורכת דין אטי אברהמי-ארז היא עו"ד צוואה וירושה המלווה משפחות החל משלב הוצאת צו קיום צוואה ועד למקרים בהם מוגשת התנגדות ונדרשת הגנה על הצו.

צרו קשר בטלפון
03-5669002 או בטופס:

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

ביטול צוואה

ביטול צוואה

איך מתבצע ביטול צוואה על ידי המצווה עבור צוואה רגילה והדדית? מה העילות הנדרשות עבור יורשים פוטנציאלים כדי לבטל צוואה או ביטול מקצת צוואה?

להמשך קריאה >>
צוואה - סוגי צוואה, למה צריך צוואה ואיך מפקידים צוואה מרחוק או ידנית

צוואה

למה צריך צוואה ומה ההבדל בין ירושה לפי צוואה וירושה על פי דין? אילו סוגי צוואות ישנן, מה הדרישות לכל סוג וההבדל ביניהן? איך מפקידים צוואות?

להמשך קריאה >>
התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה היא תביעה משפטית העוצרת את הליך הבקשה לקיום צו צוואה. ישנו חלון הזדמנויות מוגבל להגיש את הבקשה ומספר מוגבל של עילות התנגדות המצדיקות את הגשת ההתנגדות. הגשת ההתנגדות מעבירה את ההליך מרשם הירושות אל בית המשפט לענייני משפחה ומחייבת ייצוג של עורך דין.

להמשך קריאה >>
הסתלקות מירושה - הסתלקות מצוואה

הסתלקות מירושה

מתי כדאי לשקול הסתלקות מירושה והאם אפשר לבטל הסתלקות בכפייה? אילו סוגי הסתלקות ישנם ולטובת מי? ומה הבעיה עם הסתלקות ללא תנאי וללא תמורה?

להמשך קריאה >>

צו קיום צוואה

צרו קשר

צרו קשר בטלפון 03-5669002 או בטופס: