הסכם חיים משותפים: הסכם ממון עבור ידועים בציבור

הסכם חיים משותפים: הסכם ממון עבור ידועים בציבור

מהו הסכם חיים משותפים?

הסכם חיים משותפים הוא גרסה מותאמת של הסכם ממון עבור ידועים בציבור. הוא מסייע לכם – בני הזוג, להגדיר את המעמד שלכם בתור ידועים בציבור.

ההסכם מסתמך על מבחנים שקיימים בפסיקה ולפיהם נבחן נבחן האם בני זוג הם ידועים בציבור. מבחנים אלו כוללים התייחסות להתנהלות הכלכלית כתא משפחתי – קיומו או העדרו של שיתוף כלכלי בהכנסות, בחובות, בהוצאות וברכוש, והאופן שבו בני הזוג מגדירים את הקשר ביניהם.

כדאי לדעת
סעיף 1 לחוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג-1973 תוכן אמין
נבו – מאגר הפסיקה, החקיקה והספרות המשפטית הגדול בישראל
חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973

מעבר למקור
הוא הסעיף הנותן להסכם ממון את תוקפו, אבל חוק יחסי ממון אינו חל על ידועים בציבור ולכן על פניו לא ניתן לאשר בבית המשפט לפי חוק יחסי ממון, הסכם ממון שנערך לבני זוג שאינם נשואים.

ההסכם שנערך לידועים בציבור מקבל את התוקף שלו מכח סעיף ג' לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995 תוכן אמין
נבו – מאגר הפסיקה, החקיקה והספרות המשפטית הגדול בישראל
סעיף ג' לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995

מעבר למקור
. הוא עונה לשם הסכם חיים משותפים, וניתן לאשר אותו לפי סעיף זה בפני בית המשפט.


על ידועים בציבור לא חל חוק יחסי ממון שנותן להסכם ממון תוקף. עבורם נערך הסכם מותאם, שנקרא הסכם חיים משותפים

מה הסכם חיים משותפים כולל?

 • הגדרת הקשר: אחת הבעיות המרכזיות של ידועים בציבור היא הצורך להוכיח כי הם נמצאים בקשר מחייב ופומבי. הסכם חיים משותפים נפתח בהגדרה המוסכמת על בני הזוג לגבי טיב הקשר ביניהם והגדרתו.
 • שיתוף והפרדת נכסים: האם בני הזוג מעונינים לחלוק ברכוש ולהחיל על עצמם את חזקת השיתוף, האם הם מעוניינים לשמור על הפרדה רכושית מוחלטת או האם הם מעוניינים להיות שותפים באופן חלקי בנכסים וזכויות?
 • התנהלות פיננסית: הסכם חיים משותפים עבור ידועים בציבור מעגן בכתב את ההתנהלות הכלכלית המקובלת על בני זוג ידועים בציבור וקובע באופן חד משמעי המוסכם על שניכם האם יהיה שיתוף ברכוש, בנכסים, בירושות ובמתנות. מנגד ניתן להחליט בו על הפרדה רכושית, כך שחזקת השיתוף לא תחול עליכם.
 • פתרון מחלוקות שעלולות לצוץ בפרידה: הסכם חיים משותפים בא להסדיר מראש את גם סוגיית המזונות המשקמים שבמקרים מסוימים בית המשפט פוסק לטובת האשה ובמקרה שהפרידה תגרום לפער משמעותי ברמת החיים של בת הזוג. דוגמא נפוצה נוספת היא משמורת ומזונות על ילדים משותפים, שגם אותה ניתן להסדיר אותה כבר במועד חתימת ההסכם.
 • סוגיות הקשורות לכניסה לפרק ב': חלק מהזוגות שבוחרים להיות ידועים בציבור עושים זאת כפרק ב' בחייהם. ניתן להכניס להסכם סעיפים רבים שמאפיינים הסכם ממון לפרק ב', כדי להסדיר את הסוגיות הקשורות לילדים מנישואים קודמים.
 • הגנה על העסק ומפניו: אם לפחות אחד מהצדדים הוא עצמאי המנהל עסק, כדאי להתייחס לכך בהסכם ולהציע הפרדה של העסק והמוניטין שלו מסך הנכסים המשותפים. מצב זה שומר על פעילותו של העסק במקרה בו בני הזוג מחליטים להפרד, ושומר על התא המשפחתי מפני נושים במקרה בו העסק נקלע לחובות.

מה הסכם חיים משותפים לא יכול לכלול?

מערכת היחסים בין ידועים בציבור אינה מעניקה להם את כל הזכויות האוטומטיות שניתנות לזוג נשוי. ניתן להתייחס לחלק מהחולשות הללו בהסכם חיים משותפים ולמצוא עבורן פתרונות, אך יש נושאים שלא יכולים להכלל בהסכם ודורשים התייחסות מיוחדת:

 • העברת נכסים בירושה לבן / בת הזוג: בהסכם חיים משותפים אפשר להגדיר בעלות על נכסים ואת מידת השיתוף בהם, אך לא ניתן להגדיר כי לאחר פטירת אחד מבני הזוג הנכס יועבר לבן הזוג האחר. כדי להחליט על זהות היורש יש לכתוב צוואה. ידועים בציבור שערכו הסכם חיים משותפים יכולים לערוך צוואה הדדית אם יחפצו בכך.
  בכל מקרה, הצוואה אינה יכולה לפגוע בזכויות של בן/ת זוג עפ"י ההסכם.
   
 • אפוטרופוס לאובדן כשירות: כאשר אדם מאבד את הכושר לקבל החלטות בעצמו בית המשפט צריך שיהיה אפוטרופוס שיקבל החלטות עבורו, לנהל את חשבונותיו (שעשויים להיות נפרדים מאלו של בן או בת הזוג) ולדאוג לטיפול הרפואי בו. אצל בני זוג נשואים, האפוטרופוס הטבעי יהיה בן או בת הזוג. אצל ידועים בציבור אם יש ילדים מנישואים קודמים, בית המשפט עלול לבחור בהם כברירת המחדל. כדי להבטיח שהבחירה הראשונה תהיה בן או בת הזוג, אני ממליצה לידועים בציבור לערוך ייפוי כוח מתמשך ולהגדיר בו את סדר העדיפות הרצוי.

הסכם חיים משותפים כולל הגדרות של הקשר, ההתנהלות הכלכלית, פתרונות לפרידה, התנהלות כפרק ב' ועוד, אך לא יכול לטפל בנושאי ירושה ואפוטרופוסות.

אישור הסכם ממון לידועים בציבור

בהתאם ל החלטת היועץ המשפטי לממשלה תוכן אמין
נבו – מאגר הפסיקה, החקיקה והספרות המשפטית הגדול בישראל
רע"א 6854/00 היועץ המשפטי לממשלה נ' זמר, פ"ד נז(5) 491, 2003

מעבר למקור
משנת 2003, להסכם חיים משותפים יש תוקף מרגע החתימה עליו והוא אינו דורש אישור בית משפט. עם זאת, ההמלצה שלי היא להביא את ההסכם לאישור בית משפט, וכפי שציינתי לעיל לקבל את אישור בית המשפט עפ"י החוק.

הסכם ממון לידועים בציבור או הסכם חיים משותפים נותן מענה לאחת הבעיות המשמעותיות ביותר בתיקים העוסקים בידועים בציבור – שאלת ההגדרה של הקשר. ברגע שבית המשפט מאשר את הגדרתם של הצדדים לגבי טיב הקשר ביניהם, אם תתגלה מחלוקת בעתיד, יחסך מהם השלב של ביסוס ההגדרה וההסכמה ההדדית לגביה. 

כדאי לדעת
ניתן לאשר הסכם חיים משותפים גם על ידי נוטריון.

ביטול הסכם חיים משותפים

קיימות שתי דרכים לביטול הסכם חיים משותפים:

 • ביטול בהסכמה: הסכם שאושר ע"י בית המשפט או אושר בפני נוטריון ניתן לביטול בהסכמת הצדדים.
 • פסילת הסכם שאושר: קיימת גם אפשרות לנסות ולפסול את ההסכם שאושר, אך הסיכויים לכך קטנים ודורשים להוכיח כי נפל פגם בתהליך אישור ההסכם על ידי בית המשפט או שנעשתה תחת עושק וכפיה.

ביטול הסכם חיים משותפים יכול להעשות בהסכמה או על ידי פסילת הסכם.

הסכם חיים משותפים במשרד עו"ד אטי אברהמי ארז

עורכת דין ידועים בציבור - אטי אברהמי ארז

כל הסכם ממון הוא פלטרפורמה עבור בני זוג להעלות לדיון כל נושא חשוב בהווה ובעתיד המשותף שלהם. כשמדובר בהסכם חיים משותפים יש לכך חשיבות גדולה אף יותר: להכרה בתור ידועים בציבור יש יתרונות שניתן למנף בהסכם וחסרונות שניתן להתגבר עליהם בעזרת סעיפים ייעודיים בהסכם או באמצעות עריכת מסמכים משלימים כדוגמת הסכם ייפוי כוח מתמשך או צוואה.

כעורכת דין בתחומי משפחה, ירושה ומקרקעין, מנתחת עבור בני הזוג מה המשמעות של כל בחירה שיעשו מבחינת מיסוי, ירושה או דיני משפחה וכיצד החלטות שונות יכולות להקל, לחסוך בעלויות או בבירוקרטיה או להקטין סיבוכים עתידיים, ולעיתים הסכם חיים משותפים מסייע לתכנון מס נכון..

בעריכת הסכם חיים משותפים, השאיפה שלי תמיד היא ליצור הסכם שיתאים לסגנון החיים שלהם ושבני הזוג ירגישו בנוח לחיות איתו לאורך שנים. בעוד שהשאיפה היא שההסכם ישמש רק כקו מנחה להתנהלות השוטפת של בני הזוג בחייהם, התכנון שלו לוקח בחשבון את התרחיש של פרידה ויוצר תשתית פשוטה ונטולת חיכוכים ככל האפשר. הכל תוך ניסיון לא לפרק את הקשר העדין בין בני הזוג.

עו"ד אטי אברהמי-ארז בעלת ידע וניסיון בתחומי משפחה, ירושה ומקרקעין. המלצותיה עשויות לחסוך עלויות, בירוקרטיה וסיבוכים ומיותרים.

צרו קשר בטלפון
03-5669002 או בטופס:

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

ידועים בציבור

ידועים בציבור

מבחינת החוק, בני זוג אינם נחשבים ידועים בציבור באופן אוטומטי ועליהם לעמוד במבחנים שנקבעו על ידי הפסיקה בבית המשפט. קראו עוד על יתרונות וחסרונות מעמד ידועה בציבור.

להמשך קריאה >>
ידועים בציבור בגיל השלישי והרחבת הלכת השיתוף

ידועים בציבור בגיל השלישי והרחבת הלכת השיתוף

זוגות רבים בגיל השלישי בוחרים לחיות בתור ידועים בציבור ולא להנשא. פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון מרחיב את הלכת השיתוף החלה על ידועים בציבור. הוא עלול להשפיע על תכנוני הירושה ואף ליצור גל של תביעות סכסוכי ירושה. קראו במה מדובר וכיצד להערך נכון.

להמשך קריאה >>
אירוסין ידועים בציבור

האם כוונה להתחתן הופכת בני זוג לידועים בציבור?

חודשיים לפני חתונתם בני זוג נקלעו לתאונה קטלנית שהרגה את בת הזוג. בן הזוג תבע את הביטוח וטען לזכויות בתור "ידוע בציבור". בית המשפט העליון נדרש להכריע – האם בתקופה לפני החתונה בני זוג נחשבים בתור ידועים בציבור ומה הזכויות שלהם בסטטוס הזה?

להמשך קריאה >>

הסכם חיים משותפים: הסכם ממון עבור ידועים בציבור

צרו קשר

צרו קשר בטלפון 03-5669002 או בטופס: