הסתלקות מירושה

הסתלקות מירושה

מהי הסתלקות מירושה?

הסתלקות מירושה היא הליך הידוע גם בשמות הסתלקות מצוואה, ויתור על ירושה או הסתלקות מעיזבון. הליך זה מוגדר בחוק הירושה בתור הסתלקות היורש מזכותו בעיזבון תוכן אמין
נבו – מאגר הפסיקה, החקיקה והספרות המשפטית הגדול בישראל
חוק הירושה, תשכ"ה 1965

מעבר למקור
, והוא מאפשר ליורש הפוטנציאלי לוותר על זכותו בירושה או על הסעיפים המתייחסים אליו בצוואה.

באילו תרחישים יורש יבחר באפשרות של הסתלקות מירושה? 

 • הסתלקות מירושה לטובת אמא, אבא או אח (הסתלקות אמיתית) – אנשים רבים אינם משאירים אחריהם צוואה וחלוקת הרכוש לאחר פטירתם נעשית לפי חוק הירושה. אם הנפטר היה נשוי ואב לילדים, מחצית מנכס המגורים בו התגורר עם רעייתו יחולק בין היורשים, כך שרעייתו תקבל את הזכויות על רבע מהנכס והילדים יתחלקו ביניהם על הרבע הנוסף. אם הילדים מעוניינים שאמם תמשיך להתגורר בנכס ולהחזיק את הזכויות לו, הם יכולים לוותר על חלקם בירושה לטובתה.

  אפשר לבצע הסתלקות מירושה גם עבור קרובי משפחה אחרים: הסתלקות מהעסק המשפחתי עבור האח שמנהל אותו בפועל, הסתלקות מנכס לטובת נכד שאינו מסודר כלכלית ונדרש לדירת הירושה, או הסתלקות לטובת בן משפחה חוסה שצריך יותר משאבים.

 • שיקולי מס ותכנון מס – שיקולי מיסוי הם שיקולים חשובים מאד בירושה, ויכולים להביא יורש לוותר על חלקו בירושה.

 • הסתלקות מירושה בפשיטת רגל – יורשים שנמצאים בהליך פשיטת רגל מנסים לעיתים להסתלק מהעיזבון לצורך התחמקות מנושים. אם הנושים הטילו עיקול על החלק של היורש או אם הם יצליחו להוכיח כי מטרת ההסתלקות היא להתחמק מתשלום החובות, האפוטרופוס הכללי ייתערב וימנע את אישורה.

 • כשלעיזבון יש חובות – יורש עשוי לרצות להסתלק מעיזבון שיש כנגדו תביעות חוב ועיקולים. אבל אם זו מטרת ההסתלקות, כדאי לדעת כי במקרים כאלו בית המשפט ממנה מנהל עיזבון שתפקידו לסלק את החובות של העיזבון ולטפל בנושים, ורק לאחר שהסתיים הטיפול בחובות העיזבון תחולק הירושה.

  עם זאת, לגיטימי להסתלק מעיזבון כאשר מניחים שיישארו מעט נכסים וממון לאחר סגירת החובות ורוצים להעביר אותם לבן המשפחה שצריך אותם הכי הרבה.

 • הסתלקות קטין מהירושה – קטין או חסוי עשויים לרצות להסתלק מהירושה על מנת להעביר לאפוטרופוס או לאחרים הדואגים לרווחתם את המשאבים המצויים בירושה. עם זאת, הסתלקות של קטין או חסוי מהירושה אפשרית רק לאחר שניתן אישור בית המשפט עבורה, זאת בכדי למנוע עושק ועיוות דין.

 • המנעות מתנאים בצוואה – במקרה שבו היורש מכיר את תוכנה של הצוואה ויודע כי על מנת לקבל את חלקו בירושה יהיה עליו לעמוד בהוראה שהוא אינו מעוניין לקיים, ביכולתו להסתלק מהצוואה ולאפשר את העברת הנכס לידיהם של היורשים האחרים. (במקרה כזה כדאי לוודא תחילה שלא מדובר בהוראה בלתי חוקית שעשויה להביא לכדי ביטול מקצת הצוואה).

הסתלקות מצוואה או מירושה מאפשרת ליורש לוותר על חלקו משיקולים לגיטימיים כגון שיקולי מיסוי, רצון להשאיר נכסים לבני משפחה אחרים, או המנעות מתנאים בצוואה.  

הבעיה עם הסתלקות ללא תנאי וללא תמורה

כיוון שהסתלקות יכולה להיות פתח להלבנות הון והעלמות מס, החוק מגדיר כי עליה להתבצע ללא תנאי וללא תמורה.

אחת הבעיות הנפוצות של הסתלקות מירושה היא הציפיה לקבלת ירושה עתידית: ילדים מסתלקים מצוואתו של הורה שנפטר, כדי להשאיר את הנכס בבעלותו של ההורה שנותר.  הם עושים זאת מתוך ציפיה שבעתיד הם יהיו היורשים של הנכס. אבל אם ההורה שנותר הכין צוואה והוריש את הנכס לצד ג', הם עלולים להיות מופתעים לרעה.

אחד התיקים בהם ייצגתי, ממחיש את המקרה בצורה ברורה:

לאחר פטירת אביהם, כל ילדי המשפחה החליטו להסתלק מהירושה ולהשאיר לאמם את הבית הדו-משפחתי בו גדלו. התובע, אותו ייצגתי, גר עם  משפחתו בנכס ולגור עם האם, ובהמשך, כשמצבה התדרדר, הוא מונה לאפוטרופוס שלה בהסכמתם. לאחר פטירת האם, בקש התובע לקיים את צוואתה הנוטריונית של האם, שהופקדה עוד לפני פטירתו של האב ובמסגרתה הנכס יעבור בלעדית אליו.

אחד האחים הגיש התנגדות לצוואה ועתר בבקשה למתן צו ירושה, בתואנה כי התובע רקם תכנית במטרה לקבל את מלוא העיזבון של ההורים, הכוללת את עריכת הצוואה בסתר וכי השיג את הסתלקות האחים מירושת אביהם בתחבולה ובתרמית. ביהמ"ש לא מצא הוכחות לטענה כי התובע לקח חלק בעריכת הצוואה. בנוגע לסוגיית התחבולה, ביהמ"ש לא מצא מרמה כלפי האם המנוחה, וטען כי טענות הנתבעים בנוגע לשיקולי ההסתלקות שלהם אינן רלוונטיות להליך פסילת הצוואה.

גם אם מי שהסתלק לא הבין כי משמעות המעשה היא שיפסיד ירושה עתידית, אין בכך הצדקה כדי לבטל את ההסתלקות בדיעבד. 

 חוק הירושה אוסר על הסתלקות על תנאי. 
המסתלק צריך לקחת את "הסיכון" שמי שלטובתו הסתלק לא ישאיר לו ירושה.

הסתלקות בכפייה 

לחץ חברתי או השפעה של קרובי משפחה הם לא סיבות מספיקות לצורך ביטול הסתלקות. כדי להוכיח כי הסתלקות נעשתה בכפייה נדרשת רמת הוכחה גבוהה מאד בדומה לעילת השפעה בלתי הוגנת: קיומה של חולשה אצל מבקש להסתלק, או יחסי אמון בינו לבין מי שהשפיע עליו לעשות זאת.

חזרה מהסתלקות

לא ניתן לחזור מהסתלקות בדיעבד ולאחר שחולק העיזבון. עם זאת קיימים מקרים חריגים בהם בית המשפט יכול לאשר חזרה מהסתלקות כאשר יורש מחליט לוותר על חלקו בירושה בהתבסס על נתונים מטעים וחוזר בו בטרם חולק העיזבון.

גם אם הופעלו לחצים משפחתיים על אדם להסתלק מצוואה או ירושה, ברוב המקרים הם לא יחשבו כהשפעה בלתי הוגנת. לא ניתן יהיה לבטל את ההסתלקות בגללם ואם העיזבון חולק לא ניתן יהיה לחזור מההסתלקות בדיעבד. 

האם קיימת אפשרות של הסתלקות בתמורה?

הסכם חלוקת עיזבון הוא מצב שבו יורש יסתלק מחלק מהעיזבון (למשל החלק המגיע לו בדירת הירושה) בתמורה לפיצוי כספי מתוך העיזבון. את תהליך המשא ומתן בין היורשים ניתן לבצע כל עוד לא ניתנו צו ירושה או צו קיום צוואה, ועליו להתבצע בתיווכו של עורך דין.

על אף שהסתלקות מעיזבון אמורה להיות ללא תמורה, ניתן להסתלק מצוואה או ירושה תמורת פיצוי על ידי עריכת הסכם חלוקת עיזבון (=הסכם בין יורשים), בתיווכו של עו"ד ירושות וצוואות

סוגי הסתלקות מירושה

בהסתלקות מצוואה או ירושה יש להתייחס לשני חלקים – מאיזה חלק מסתלקים ולטובת מי:

מאילו חלקים בירושה אפשר להסתלק?

יורש יכול לבחור באופן מלא ושלם לוותר על חלקו בירושה או על חלק ממנה. בבחירה בהסתלקות חלקית חשוב להבין כי לא ניתן להסתלק מנכסים ספציפיים ולא ניתן לוותר על חלק מהעיזבון שלא הוקצה ליורש (לדוגמא כאשר אין צוואה). במקרה כזה ניתן לוותר על חלק מהירושה על ידי הגדרת אחוז הויתור מהירושה.

כדאי לדעת
אם יורש קבל במסגרת צוואה נכס שקבלתו מותנית בהוראה למתן כספים לצד שלישי, הוא אינו יכול לוותר על הנכס בכדי למנוע מצד ג' לקבל את הכספים שהובטחו לו בצוואה, והוא יהיה מחוייב לשלם אותם בכל מקרה.

לטובת מי אפשר להסתלק?

סעיף 6 לחוק הירושה קובע כי יורש יכול להסתלק מחלקו רק לטובת בן / בת הזוג, ילדיו או אחיו של המוריש.

בעקבות השבת השחורה של ה-7 באוקטובר 2023 ומלחמת חרבות ברזל, שונו סעיפים שונים בחוק הירושה, ביניהם הסעיף הקובע לטובת מי יורש יכול להסתלק. סעיף 6א': הסתלקות בנסיבות מיוחדות – חרבות ברזל, הוסיף את האפשרות להסתלק גם עבור קרובי המוריש – נכדים, הורים, סבים ודודים.

הסעיף חל על מוריש שמת בפעולות איבה או מלחמה, נספה במלחמה, שוטר, סוהר או שומר, מי שסייע והושיט עזרה לזולת על פי דין או בהתנדבות שהוכרה על ידי ועדת העבודה והרווחה, מתנדבי מד"א וגופי סיוע לעזרה ראשונה וקבורה, ומתנדבי אבטחה.

איך תחולק ירושת המסתלק?

החלק של המסתלק יחולק בין היורשים. המסתלק יכול להחליט כיצד תבוצע החלוקה:

 • הסתלקות כללית – כל אחד מהיורשים יקבל תוספת לחלק שלו
 • הסתלקות ספציפית – המסתלק יכול לקבוע מי מהיורשים האחרים שניתן להסתלק לטובתם יוכל לקבל את חלקו בירושה.

האם נדרשת הסכמה של המקבלים להסתלקות?

הסתלקות היא פעולה שאינה דורשת את אישורם והסכמתם של היורשים האחרים, המושפעים מתוצאותיה.

עד מתי אפשר לבצע את ההסתלקות?

תיאורטית, ניתן להסתלק מהירושה בכל שלב מפטירת המוריש ועד ליום חלוקת העיזבון. בפועל, הסתלקות לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה מחייבת תיקון של הצווים. לעיתים בית המשפט עשוי לאשר הסתלקות לאחר חלוקת העיזבון כל עוד הוא לא חולק בפועל ליורשים.

 יורש יכול להסתלק באופן מלא או מחלקים מהירושה. הוא יכול לבחור האם חלקו יינתן באופן ספציפי ליורש אחר או יחולק בין היורשים. שימו לב! החוק מגביל לטובת מי ניתן להסתלק. 

תצהיר הסתלקות מירושה

המעוניינים להסתלק מירושה צריכים למלא תצהיר הסתלקות מירושה בחתימתו ובאימותו של עורך דין. 
על התצהיר לכלול:

 • פרטי תיק הירושה: מספר תיק העיזובנות ושם המנוח
 • פרטי המנוח: שם, תעודת זהות, כתובת אחרונה
 • שיעור הסתלקות מהעיזבון: מלא, חלקי או באחוזים
 • הסתלקות לטובת: אם ההסתלקות אינה כללית, יש לציין את שם המוטב, תעודת זהות, והקשר המשפחתי בין המוטב למנוח
 • סופיות ההסתלקות: יש לציין כי ההסתלקות הינה סופית, מוחלטת, ובלתי חוזרת.
 • זיהוי: שם, חתימה ותאריך
 • אימות חתימה: פרטי עורך הדין, חתימה וחותמת


את התצהיר החתום והמאומת יש להגיש לרשם הירושות. 

הסתלקות מירושה ומצוואה במשרד עו"ד אטי אברהמי-ארז

עו"ד צו ירושה - אטי אברהמי ארז

הרבה יורשים פוטנציאליים מוצאים את עצמם מתלבטים בשאלת הויתור על הירושה ומהמון סיבות שונות – יש עדיין הורה בחיים שרוצים לדאוג לו, יש אח או אחות שפחות הסתדרו מאיתנו, אנחנו בדיוק עומדים למכור את הדירה ולא רוצים לשלם מס שבח גבוה וכן הלאה.  

כל השיקולים הללו חשובים, אבל אם הגעתם לעמוד הזה אתם לא שלמים בנוגע להחלטה שלכם. כעורכת דין שעוסקת שנים בתחומי צוואות, ירושות ומקרקעין, אני מכירה את המקום שאתם נמצאים בו והלבטים שלכם מוצדקים. ירושה יכולה להעלות את רמת החיים שלכם, והיא גם יכולה להכניס אתכם לתסבוכת משפחתית או כלכלית רצינית. 

בשיחה איתי אנחנו נמצא את הפתרונות הנכונים עבורכם, כולל פתרונות שלא הכרתם או לא חשבתם בכיוונם. הם יסדרו עבורכם ועבור משפחתכם חלקים רבים בפאזל הרגשי והכלכלי הזה, ויעזרו לכם לקבל את ההחלטות הנכונות.  

לעורכת דין אטי אברהמי-ארז ניסיון של למעלה מ-20 שנה בדיני משפחה בדגש על צוואות, ירושות וניהול הון משפחתי. 

צרו קשר בטלפון
03-5669002 או בטופס:

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

בקשה לצו ירושה – תהליך קבלת ירושה

צו ירושה

הגשת בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה יכולה להתבצע באופן מקוון ובאופן שאינו מקוון. מי יכול להגיש בקשה לצו ירושה וכיצד? האם צריך עורך דין ומהו תהליך ההגשה?

להמשך קריאה >>
צו קיום צוואה

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה נועד לאשר את צוואת הנפטר. קראו מי יכול להגיש את הבקשה לקבלו ומה התהליך, כיצד ניתן להתנגד לקיום צוואה והאם נחוץ עורך דין להוצאת הצו?

להמשך קריאה >>

הסתלקות מירושה

צרו קשר

צרו קשר בטלפון 03-5669002 או בטופס: