הפחתת מזונות

הפחתת מזונות

מעטים הזוגות שלא התחרטו על סכום המזונות שהסכימו עליו. בשלב כלשהו כל הגברים מבררים על הפחתת מזונות, וכל הנשים מתעניינות האם ניתן להגיש תביעת הגדלת מזונות, גם אם במועד שבו נקבעו המזונות שני הצדדים היו מרוצים.

איך אפשר להפחית מזונות או להגדיל אותם ובאילו תנאים? וכיצד בית המשפט שומר על זוגות גרושים ממאבק אינסופי?

אטי אברהמי ארז, עו"ד גירושין

אטי אברהמי ארז,
עו"ד גירושין ומשפחה

הפחתת מזונות והלכה 919/15 

לאחר שהתקבלה ההלכה המהפכנית של בית המשפט העליון בנוגע לקביעת מזונות ילדים כאשר יש להורים בעלי הכנסה דומה יש חלוקת זמני שהות שוויוניים ( בע"מ 919/15 תוכן אמין
החלטות ופסקי דין שניתנו בבית המשפט העליון
בע"מ 919/15 – מזונות ילדים להורים החולקים בעלי חלוקת זמני שהייה והכנסה דומים

מעבר למקור
), רבים ניסו להשתמש בה לצורך הפחתת מזונות רטרואקטיבית.

בהתייחסותו להלכה זו, היועץ המשפטי לממשלה אמר שקיומה של הלכה זו אינה מספיק כדי לפתוח פסקי דין חלוטים בנושאי מזונות ילדים, ולמעשה הסיכון במעשה הזה כפול: הוא יחדש סכסוכים שדעכו בין בני זוג ויחזיר את הילדים אל קו האש, ויגביר את העומס על מערכת המשפט.

השאיפה של בית המשפט היא שהסכמים שנחתמו וקיבלו תוקף של פסק דין יחזיקו מעמד לאורך שנים. אין לו יכולת להתמודד עם פתיחת הסכמים על רקע תנודות ושינויים קלים, ואין לו שאיפה לתמרץ את בני הזוג להישאר במאבקים משפטיים אינסופיים. כתוצאה מכל אלו, המבחן לדיון מחדש בנושא מזונות ולצורך הפחתת מזונות נשאר שינוי נסיבות מהותי או במקרים חריגים ביותר.

ביהמ"ש שואף שסכומי המזונות שהוסכמו עליהם בגירושין יישארו ללא שינוי למעט במקרים חריגים.
זאת על מנת למנוע מבני הזוג להכנס למאבק משפטי אינסופי על הפחתת מזונות והגדלתם. 

מהו שינוי נסיבות מהותי לצורך הפחתת מזונות?

כאשר מחשבים מזונות ילדים, לוקחים בחשבון את יכולת ההשתכרות הממוצעת של הגבר ומשאירים נתח מן השכר שיאפשר לו לחיות ולכלכל את עצמו בכבוד. הנתח הזה אמור לשמש כמרווח בטחון במקרים של ירידה בשכר, עלייה בהוצאות או כניסה לפרק ב'.

שינוי נסיבות מהותי מדבר על אירועים חריגים וקיצוניים שהתרחשו בחייו של משלם המזונות שאינם מאפשרים לו לעמוד בהתחייבות הכלכלית לה התחייב. הקריטריונים של שינוי נסיבות מהותי הוגדרו בבע"מ 3984/15:

  • השתכרות ההורים ומצבם הכלכלי
  • מצבם הבריאותי והמשפחתי של ההורים
  • צרכי הקטינים
  • שינוי במשמורת או בהסדרי השהות
  • נסיבות קשות וחריגות שנוצרו לאחר מתן פסק הדין (לדוגמא – ניכור הורי וסרבנות קשר עם האב)

הפחתת מזונות תאושר רק לאחר שינוי נסיבות מהותי = אירוע חריג וקיצוני. 

השתכרות ההורים ומצבם הכלכלי

לא כל שינוי במשכורת הוא עילה לתביעת הפחתת מזונות, אבל נניח שבתקופת החתימה על הסכם הגירושין הבעל היה סמנכ"ל בחברת הייטק והרוויח 50,000 ₪ בחודש ובמשך השנים הוא החליט לעשות הסבה מקצועית והוא עובד כיום בתור עוסק פטור. כיוון שהיקף ההכנסות שלו השתנה משמעותית, אין ביכולתו להוציא את אותו נתח לטובת מזונות ילדים.

כדאי לדעת
פיטורין מהעבודה אינם נחשבים בתור סיבה מוצדקת להפחתת מזונות ילדים. ביהמ"ש לענייני משפחה אינו מעוניין לתת תמריצים לא נכונים, הוא אינו מאשר להפחית מזונות גם כאשר ההורה מובטל ובין עבודות, מתוך רצון לעודד אותו לשוב אל מעגל העבודה ולתמוך בכלכלת ילדיו.

כאשר מדובר בבעל עסק שנמצא בהליך של פשיטת רגל, הסיטואציה שונה לגמרי. מצד אחד חוב מזונות הוא חוב בקדימות גבוהה ביחס לחובות לנושים אחרים ומנגד בית המשפט יודע כי פושט רגל לא בהכרח יכול לעמוד בסכום שנגזר עליו בהסכם הגירושין. במקרה כזה תתבצע קציבת מזונות בהליך חדלות פרעון בהתאם ליכולותיו הכלכליות של בעל העסק. אך כיוון שמזונות הם חוב שאינו מתבטל עם סיום הליך השיקום הכלכלי (חוב שאינו מופטר בהפטר), ניתן יהיה להגיע להסדר או לדרוש את סכום המזונות שלא שולם.

פיטורין מהעבודה לא נחשבים בתור סיבה להפחתת מזונות ילדים ואין לבית המשפט רצון לתמרץ הורה מובטל לשמר את מצבו כמחוסר עבודה ולא לשלם מזונות לילדיו.

הפחתת מזונות עקב שינויים במצב הבריאותי של ההורים

שינוי קיצוני במצב הבריאותי של ההורה משלם המזונות היא אחת הסיבות המרכזיות שבגינן בית המשפט לענייני משפחה מאשר להפחית מזונות. תחת קטגוריה זו נמצאים מחלות קשות שנתגלו לאחר שבני הזוג חתמו על הסכם הגירושין. בקטגוריה זו נמצאים נכויות שנוצרו כתוצאה מתאונה, מחלה או אובדן כושר עבודה ופוגעים ביכולתו של ההורה להתפרנס ולשלם את הסכום שנקבע בהסכם המזונות.

כדאי לדעת
לא כל גילוי של אובדן כושר עבודה מבטיח הפחתת מזונות. אם ההורה יכול להיות מועסק בתחום אחר, ייתכן שבית המשפט לא ימהר לאשר את הקטנת המזונות.

השפעת שינויים בתא המשפחתי על תשלום מזונות

סטטיסטיקות גירושין מראות כי לגברים יש יותר סיכוי לפתוח פרק ב', להתחתן שוב ולהביא לעולם ילדים נוספים מאשר לנשים גרושות. במצב זה גברים רבים מתעניינים באפשרות להגיש תביעה להפחתת מזונות, כדי להקל על המצב הכלכלי במשק הבית הנוכחי שלהם.

בית המשפט מודע היטב לסוגיה זו ואינו מאפשר להפחית מזונות רק עקב נישואין או לידת ילד נוסף, כדי למנוע מצבים שבהם האב מתעדף את רווחת המשפחה החדשה שלו על פני משפחתו הקודמת. עם זאת, הפסיקה מוכיחה שבהנתן הסברים מספקים, לידה של תאומים או שלישייה יכולה להוות שינוי נסיבות מהותי.

כדאי לדעת
מעבר לדירה חדשה עם זוגיות פרק ב' אינו משפיע על תשלום המזונות, אך הוא עשוי להשפיע על תשלום דמי המדור.

שינוי נוסף בתא המשפחתי שמביא איתו השלכות כלכליות משמעותיות, הוא תמיכה בהורים מזדקנים. על אף שהוצאות הטיפול בהורים מזדקנים יכולות להיות יקרות מאד, המחוקק מגדיר באופן ברור בחוקי האפוטרופוסות, כי ראשית על אדם לדאוג לצרכי ילדיו ורק אחר כך לכלכלת הוריו ואחרים.

בנסיבות קיצוניות שבהן אין לאדם אחים שיחלקו בעול הטיפול ולהורים אין נכסים וחסכונות, בית המשפט עשוי להתחשב מעט, אך ברוב המקרים, לא מדובר בעילה מספקת. 

כניסה לפרק ב' והקמת משפחה חדשה היא לרוב אינה סיבה מספקת לצורך הפחתת מזונות. המחוקק אינו מעוניין שההורה יבחר את טובת המשפחה החדשה על פני הקודמת ולכן מאשר זאת רק בנסיבות חריגות.

שינויים במשמורת ובהסדרי השהות

עילה שכן מצדיקה שינוי בגובה המזונות היא שינוי בזמני השהות של הילדים אצל ההורים. אם בהסכם הגירושין לא נקבעה משמורת משותפת, אבל בפועל הילדים נמצאים אצל כל אחד מההורים חצי מהשבוע, יש סיכוי טוב שבית המשפט יאפשר להפחית את המזונות משמעותית, בעיקר אם רמת ההכנסה של בני הזוג דומה. באותה מידה, אם נקבעו זמני זהות בחלוקה שווה אך בפועל ניתן להוכיח כי הילדים נמצאים רק אצל האם, ניתן לתבוע הגדלה של סכום המזונות.

כדאי לדעת
חלק מהשופטים מוכנים להחיל הפחתת מזונות רטרואקטיבית (חלקית או מלאה), ולכן כדאי במידת האפשר להציג ראיות תומכות אחורה לטיעונים.

עוד סוגייה הקשורה לשינויים בתא המשפחתי היא ניכור הורי וסרבנות קשר. כאשר הילדים מסרבים להפגש עם האב, בית המשפט עשוי לפטור אותו מתשלום מזונות או להפחית את תשלום המזונות לסכום סמלי, מתוך תקווה לחידוש הקשר בין הצדדים.

כאשר האב הוא זה שבוחר לא להיות בקשר עם הילדים, בית המשפט עשוי לחייב אותו בהגדלת מזונות שכן הוא לא חולק בהוצאות שהיו נחסכות מהאם כאשר הילדים היו שוהים אצלו.

שינויים בהסדרי השהייה, ניכור הורי וסרבנות קשר הן סיבות שמצדיקות הפחתת מזונות כאשר ניתן להוכיח אותן. מנגד, כאשר האב בוחר לנתק את הקשר חד צדדית, ניתן לדרוש הגדלת מזונות.  

צרו קשר בטלפון
03-5669002 או בטופס:

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

מזונות ילדים

מזונות ילדים

לאורך השנים ניתנו פסיקות לגבי סכומי מזונות הילדים אותם נדרש האב לשלם, הוקמה וועדה ממשלתית במטרה לבחון מהי עלות גידול ילד בישראל, ונפסקה הלכה תקדימית לגבי מזונות ילדים של בעלי שכר דומה החולקים משמורת משותפת. ועל אף כל אלו, מזונות ילדים נשארו מהסוגיות הסבוכות ביותר בדיני משפחה.

להמשך קריאה >>

הפחתת מזונות

צרו קשר

צרו קשר בטלפון 03-5669002 או בטופס: