ידועים בציבור

ידועים בציבור

ידועים בציבור הוא סטטוס המעניק זכויות משפטיות וכלכליות שונות לבני זוג שאינם נשואים אך מקיימים מערכת זוגית דמויית נישואין.

הגדרה בתור ידוע בציבור / ידועה בציבור מקנה הטבות מס ייחודיות בחלק מהמקרים ובמקרים אחרים מעניקה את ההטבות שניתנות לזוגות נשואים, ולכן יש שבוחרים בה מסיבות כלכליות של תכנון מס.

אחרים נאלצים לחיות בתור ידועים בציבור משום שחוקי הנישואין בישראל הם על פי הדת ומוסדותיה, ולכן אינם מאפשרים להם להנשא (לדוגמה: פסולי חיתון, חסרי דת, ממזרים, כהן וגרושה, זוגות להט"ב, או זוגות מעורבים).

ידועים בציבור הם בני זוג המקיימים מערכת יחסים דמויית נישואין מבלי לעבור טקס נישואין. הכרה במעמד זה מקנה להם זכאות לזכויות משפטיות וכלכליות שונות.

מתי בני זוג נחשבים ידועים בציבור?

ישנו מיתוס לפיו לאחר תקופה מסוימת (רבים חושבים שמדובר ב-7 שנים), בני זוג הופכים לידועים בציבור באופן אוטומטי. אבל למיתוס הזה אין אחיזה בחוק הישראלי. מקורו של המיתוס בחוק אנגלי ישן שמטרתו היתה לאפשר לזוגות להקים משפחה גם בכפרים הנידחים שבהם לא היה בנמצא כומר שיחתן אותם, מבלי שיחיו בחטא כל חייהם.

בפסיקה הישראלית יש מקרים בהם בני זוג הוכרו בתור ידועים בציבור גם לאחר תקופה קצרה של 4 חודשים ומקרים בהם בני זוג לא הוכרו בתור ידועים בציבור גם לאחר עשרות שנים. הסיבה לכך היא שההגדרה בתור ידועים בציבור היא לא ברירת מחדל.

התנאי הבסיסי לכך שזוג יחשב בתור ידועים בציבור הוא שהם יראו את עצמם כך – בזוגיות מחייבת ופומבית, הכוללת שיתוף של משאבים או נכסים, ובעלת אופק עתידי כדי שיוכרו כידועים בציבור, עליהם לפעול באופן אקטיבי להשגת הכרה זו, מול הרשויות, הגופים הפיננסים והמדינה – באמצעות בית המשפט.

האם בני זוג מאותו מין יכולים להחשב ידועים בציבור?

ישראל מכירה בנישואים חד מיניים שהתקיימו בחו"ל כקבילים בישראל וזוגות חד מיניים שנישאו כך יחשבו בתור זוג נשוי גם בישראל. אבל האם בני זוג מאותו מין המקיימים משק בית משותף וחיי זוגיות יכולים להחשב בתור ידועים בציבור? תקדימים בתחום דיני העבודה יצרו הכרה בזכויותיהם של בני זוג גאים בהתאם להגדרת ידוע בציבור.

ההגדרה בתור ידועים בציבור היא לא ברירת מחדל. על בני הזוג לפעול באופן אקטיבי מול הרשויות והמדינה כדי לקבל את ההכרה בסטטוס זה.

יתרונות וחסרונות

ידועים בציבור מקבלים זכויות דומות לאלו של נשואים מבחינת ביטוח לאומי, ירושה, הורות – לרבות אימוץ, חזקה ומשמורת, דיור ומשכנתא, ומיסוי מקרקעין.

מה היתרונות?

 • פרידה ללא גט: במקרה של פרידה, ידועה בציבור אינה נדרשת לקבל גט כדי להשתחרר מהזוגיות ולא מרחף מעליה הסיכון בכניסה למצב של סירוב גט ועגינות.
 • שליטה על הנכסים: בעוד שעל זוגות נשואים חל חוק יחסי ממון, המחייב חלוקה של הנכסים המשותפים באופן שוויוני, על בני הזוג חלה "הלכת השיתוף" הדורשת להוכיח כוונת שיתוף בנכסים לצורך חלוקתם. אם בני הזוג מעוניינים בהפרדת נכסים, הם יכולים לערוך הסכם חיים משותפים שיאפשר להם לשמור את נכסיהם מופרדים.


מה החסרונות?

 • פיצויי פיטורים: עובדים שהתפטרו בשל הנישואין או מעבר דירה עקב הנישואין, זכאים לקבל פיצויי פיטורין. אין מקבילה לכך עבור ידועים בציבור.
 • נטל ההוכחה: בניגוד לנישואין בהם סטטוס הזוגיות ברור ומוסכם, בני זוג שחיו יחד שנים יכולים להגדיר עצמם באופן שונה. בעוד שאחד יכול לומר כי הם ידועים בציבור, השני יכול להתכחש לכך. כדי לקבוע האם הם ידועים בציבור או לא, בני הזוג יידרשו להליך משפטי שבו התנהלותם ואורח חייהם ימדדו אל מול הקריטריונים ויובאו להכרעת שופט.
 • העדר מזונות אישה: במקרים מסוימים בגירושין בין בני זוג נשואים, הבעל יהיה מחוייב לשלם לאישה מזונות אישה על פי חוק. בעת פרידה, הידועה בציבור לא תקבל מזונות, למעט במקרה בו בני הזוג הגדירו במסגרת הסכם חיים משותפים כי היא זכאית לקבל מזונות משקמים.

לידועים בציבור יש זכויות רבות זהות לאלו של זוגות נשואים. עם זאת, כדאי להכיר את היתרונות והחסרונות הייחודיים להם.

הכרה בתור ידועה בציבור / ידוע בציבור

אין חוק או תקנה המגדירים באופן חד משמעי מהם הקריטריונים ההופכים בני זוג לידועים בציבור. כדי להוכיח את היותם ידועים בציבור על בני הזוג לקחת עורך דין ולשכנע את בית המשפט כי הם עומדים במבחנים אותם הציבה הפסיקה. לא מדובר ברשימה סגורה אלא במבחנים גמישים, הכוללים:

 1. הסיבה שבני הזוג לא נישאו – האם בני הזוג לא נשאו מתוך מגבלה אובייקטיבית, או האם העובדה שהם אינם נשואים יכולה להעיד על העדר רצינות או ארעיות של הקשר?
 2. ניהול הוצאות התא המשפחתי – האם כל אחד מבני הזוג מנהל את הוצאותיו כיחידה נפרדת או האם התנהלות שלהם מעידה על שיתוף? האם החלוקה ביניהם בהוצאות שיוויונית או ביחס להכנסות שלהם?
 3. טיב הרכוש בו מבקשים לחלוק – האם מדובר בנכס עיסקי או משפחתי? האם היו סממנים של שיתוף לפני הגשת הבקשה?
 4. כוונה לשיתוף כלכלי  – האם ניהלו חשבון בנק משותף, ואם כן האם הכניסו את כל הכספים שלהם אליו? האם שיתפו את האחר בחובות או בנכסים? האם הגישו דוחות מס משותפים?
 5. הצגה עצמית כבני זוג – האם היתה כוונה סובייקטיבית של הצדדים לשתף נכסים ולראות עצמם כבני זוג: האם נהגו לבלות יחד ולשלם הוצאות בילוי במשותף? האם הצהירו בפני רשות כלשהי כי הם בני זוג?

הכרה מצד רשויות וגופים פיננסיים
כיוון שהרשויות מקילות יותר בכל הנוגע להגדרת בני זוג בתור ידועים בציבור מאשר בתי המשפט, ייתכן כי בני זוג יקבלו הגדרה בתור ידועים בציבור על ידי גורמים פיננסים או רשויות גם לאחר פרק זמן קצר או בהסתמך על הצהרת בני הזוג בלבד.

הכרה מצד ביטוח לאומי
בדרך כלל בני זוג בני זוג המעוניינים להגדיר עצמם כידועים בציבור ידרשו למלא טופס באתר הביטוח הלאומי או במשרד הפנים, שבו יצהירו על בעלות על רכוש משותף, מגורים משותפים, קיומו של הסכם ממון או צוואה, הופעות משותפות בציבור, וידרשו להחתים עדים היכולים להצהיר כי בני הזוג מקיימים קשר זוגי וחולקים משק בית משותף.

ייתכן גם כי הסטטוס של בני הזוג ישתנה גם ללא פעולה אקטיבית מצידם: באתר הביטוח הלאומי ישנה הצהרה האומרת כי המוסד שומר לעצמו את הזכות להכיר בבני זוג כידועים בציבור באופן יזום כאשר יש לו מידע לפיו הם חיים יחד ומנהלים משק בית משותף.

הוצאת תעודת ידועים בציבור
ארגונים המקיימים טקסי זוגיות אלטרנטיביים מנפיקים תעודת זוגיות עבור ידועים בציבור, המוכרת על ידי רשויות מדינה, רשויות מקומיות, מוסדות רפואיים וכדומה. כאשר בית המשפט נדרש להתייחס לנושא של תעודת זוגיות, הוא ציין כי הוצאת התעודה דורשת פעולה אקטיבית של בני הזוג, הדורשת לשם הנפקתה הצהרה בפני עורך דין על היותם ידועים בציבור, ומשקפת את הבחירה האלטרנטיבית שלהם. משכך, יש לתעודה זו תוקף משפטי.

הסכם חיים משותפים  / הסכם ממון בין ידועים בציבור
הסכם ממון הוא הסכם המיועד לזוגות שחל או יחול עליהם חוק יחסי ממון – כלומר, זוגות נשואים או כאלו שעומדים להנשא. ידועים בציבור אינם יכולים טכנית לערוך הסכם ממון, אך הם יכולים לערוך הסכם חיים משותפים העוסק בנושאי רכוש ופיננסים וניהול התא המשותף. במקרה בו בני הזוג נפרדים, בת הזוג לא תהיה זכאית לקבל מזונות אישה, ולכן ניתן להגדיר במסגרת הסכם חיים משותפים מזונות משקמים לתקופת המעבר.

עוד על הסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור אפשר לקרוא כאן >>

כדאי לדעת
הכרה על ידי הרשויות השונות בתור ידוע/ה בציבור, עריכת הסכם חיים משותפים (המקביל להסכם ממון עבור זוגות נשואים) או בעלות על תעודת זוגיות, יכולים לסייע בקבלת ההגדרה המשפטית.

הכרה משפטית בתור ידועים בציבור מצריכה עמידה במבחני הפסיקה. הכרה על ידי הגופים השונים, הוצאת תעודת זוגיות או עריכת הסכם חיים משותפים יסייעו בקבלתה.

פרידה בתור ידועים בציבור

תיאורטית, ידועים בציבור יכולים להחליט על פירוק הקשר מתי שירצו, והם אינם מחוייבים להודיע לשום גוף או לעבור תהליך דמוי גירושין כדי להפרד. בפועל, בתהליך הפרידה יהיה עליהם להסדיר מספר נושאים משמעותיים, שנדרש עבורם עורך דין משפחה וגירושין או הליך גישור:

 • נכסים משותפים: פרידה בין ידועים בציבור מעלה בדרך כלל שאלות בנוגע לבעלות על נכסים. כאשר אין הסכם ממון הכולל הצהרה ברורה לגבי שיתוף או הפרדה של נכסים, עולה השאלה מתי תופעל חזקת השיתוף? לרוב התשובה לשאלה זו תצריך ייצוג משפטי על ידי עורך דין ותתברר בבית המשפט.
 • מזונות ומשמורת על הילדים: ההגדרה בתור ידוע בציבור אינה פוטרת מתשלום מזונות ילדים או ממשמורת על הילדים. אם במסגרת הקשר נולדו לבני הזוג ילדים, הם יצטרכו במסגרת הפרידה לקבוע משמורת ולהסדיר את סוגיית התשלום עבור מזונות ילדים.
 • מזונות משקמים: ידועה בציבור אינה זכאית לקבל מזונות אישה במקרה של פרידה. עם זאת, החוק מאפשר לה לתבוע מזונות משקמים כדי להקל עליה כלכלית לאחר הפרידה. גובה המזונות ותקופת התשלום נקבעים על ידי בית המשפט בהתאם לפער בין רמת ואורח החיים לפני ואחרי הפרידה.

פרידה בין ידועים פשוטה יותר, אך במקרים רבים עדיין תצריך מעורבות של עו"ד גירושין או הליך גישור כדי להתמודד עם סוגיות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת.

הורשה כידועים בציבור


הורשה על פי דין וידועים בציבור
ידוע בציבור או ידועה בציבור שהוכרו ככאלו יכולים לרשת את בני זוגם על פי דין, גם אם בני הזוג לא כתבו צוואה. אבל אם בני זוג חיים לא הוכיחו את היותם ידועים בציבור ולא כתבו צוואות, לאחר פטירת אחד מהם יהיה על האחר להוכיח את היותם ידועים בציבור על מנת לקבל הכרה לפי חוקי הירושה, להוציא צו ירושה ולקבל את חלקו בעיזבון. 

עבור רבים מהידועים בציבור, מערכת היחסים הנוכחית היא פרק ב' או יותר. חלקם כבר כתבו צוואות לפני שהכירו את בני זוגם הנוכחיים ויש להם ילדים מקשרים קודמים. אם לא יערכו צוואה, יש סיכוי שבן או בת הזוג שלהם ינושלו מהעיזבון או יאלצו לצאת להליך משפטי יקר של התנגדות לצוואה על מנת לקבל את חלקם. 

צוואה וצוואה הדדית 
גם אם בני הזוג לא הסדירו משפטית את מעמדם בתור ידועים בציבור, הם יכולים להחליט להוריש זה לזו את עזבונם. עומדות בפניהם מספר אפשרויות:

 • עריכת צוואה רגילה שבה כל אחד מהם מחליט על היורשים לפי רצונו.  
 • עריכת צוואה מותנית שמטרתה לאפשר לצד השני להמשיך ולהתגורר בנכס, אך לא להעביר אותו לבעלותו. צוואה כזו כוללת תנאים לירושה, במסגרתם בן או בת הזוג יוכלו לגור בנכס עד פטירתם ורק לאחר מכן הוא יעבור לחזקת הילדים.
 • עריכת צוואה הדדית במסגרתה בני הזוג מסכימים יחד על האופן בו יחולק העיזבון לאחר פטירתם וצוואותיהם מתסתמכות זו על זו. לצוואה הדדית יש יתרונות ומגבלות ייחודיות לה ומומלץ להכיר אותם לפני שמחליטים לבחור בה.
  לקריאה על צוואה הדדית >

לידועים בציבור מומלץ לערוך צוואה. כך יחסכו מבני הזוג הליכים משפטיים להסדרת מעמדם – כדי לרשת, או להתנגדות לצוואה – אם ינושלו ממנה.  

ייעוץ משפטי לידועים בציבור במשרד עו"ד אטי אברהמי ארז

עורכת דין ידועים בציבור - אטי אברהמי ארז

להכרה בתור ידועים בציבור יש משמעויות רבות מבחינת זכויות, מיסוי ומבחינה משפטית. אך בניגוד לדעות הקיימות, הכרה כידוע/ה בציבור אינה גוררת אחריה באופן אוטמטי שיתוף מלא בנכסים וזכויות. כאשר בני זוג מגיעים אליי להתייעץ בנושא, אני מסייעת להם להבין את מלוא המשמעות של ההחלטה ולבחון האם ההכרה בה משרתת אותם והאם וכיצד לשתף את נכסיהם.

הניסיון שלי בתור עו"ד דיני משפחה, מקרקעין ומגשרת מספק לי זוויות התבוננות שונות על מצבם של בני הזוג, ומסייע לי ליצור הסכם ממון שמשרת את האינטרסים שלהם ואת המירב מהגדרה זו.

החשיבה על כל שלב בדרך, לרבות על פרידה אפשרית, מאפשרת לבני הזוג להתכונן לחיים ארוכים ושמחים יחדיו אך גם להגן על עצמם בתרחיש בו התוכניות לא יסתדרו כפי שתכננו. הכנת תשתית נכונה מאפשרת להם לנצל יתרון נוסף של היותם ידועים בציבור – את היכולת לפרק את החבילה בקלות, במהירות וללא משקעים.   

עו"ד אטי אברהמי-ארז היא עו"ד ומגשרת בתחומי משפחה ומקרקעין. הידע הרב שלה בתחומים אלו מאפשר לה לייעץ ללקוחותיה כיצד למקסם את ההגדרה כידועים בציבור.

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

ידועים בציבור בגיל השלישי והרחבת הלכת השיתוף

ידועים בציבור בגיל השלישי והרחבת הלכת השיתוף

זוגות רבים בגיל השלישי בוחרים לחיות בתור ידועים בציבור ולא להנשא. פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון מרחיב את הלכת השיתוף החלה על ידועים בציבור. הוא עלול להשפיע על תכנוני הירושה ואף ליצור גל של תביעות סכסוכי ירושה. קראו במה מדובר וכיצד להערך נכון.

להמשך קריאה >>
אירוסין ידועים בציבור

האם כוונה להתחתן הופכת בני זוג לידועים בציבור?

חודשיים לפני חתונתם בני זוג נקלעו לתאונה קטלנית שהרגה את בת הזוג. בן הזוג תבע את הביטוח וטען לזכויות בתור "ידוע בציבור". בית המשפט העליון נדרש להכריע – האם בתקופה לפני החתונה בני זוג נחשבים בתור ידועים בציבור ומה הזכויות שלהם בסטטוס הזה?

להמשך קריאה >>

ידועים בציבור

צרו קשר

צרו קשר בטלפון 03-5669002 או בטופס: