צוואה

צוואה

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי בו מגדיר אדם (המצווה) כיצד יחולקו נכסיו ולמי לאחר פטירתו. למעשה, צוואה היא הבעת רצונו האחרון של אדם ולכן קיים דגש רב בעת עריכתה כדי לוודא כי היא מבטאת את רצונו החופשי, המודע והאמיתי של הכותב וכן נעשים מאמצים כדי לקיים את תוכנה.

אחד מיתרונותיהן הנוספים של צוואות הוא היכולת להכתיב העדפות ותנאים. במסגרת צוואתו אדם יכול להגדיר התחייבויות לקבלת העיזבון וכן הלאה. עד לאחרונה חלק מהאנשים כללו בצוואותיהם איך היו רוצים שילדיהם הקטינים יגדלו ומי יהיה אפוטרופוס עליהם לאחר לכתו, אולם כיום לאחר שינוי החקיקה הכלי היעיל ביותר לצרוך קביעת אפוטרופסות על הילדים לאחר פטירת שני ההורים הוא "מסמך הבעת רצון".

בנוסף, ירושה על פי צוואה יכולה לשמש כדי לתכנן העברת ההון המשפחתי באופן מיטבי, ולהחליט באופן מושכל אילו נכסים ובאיזה היקף יירש כל בן משפחה. כך ניתן לחסוך סכסוכים עתידים ובמקרים מסוימים גם למנוע תשלומי מיסים מיותרים.

הצוואה מאפשרת לקבוע מי יהיו היורשים, איזה חלק בירושה הם יקבלו ולהכניס תנאים והעדפות.
זאת בניגוד לירושה על פי דין המוכתבת אוטומטית ועלולה לסבך עניינים.

למה צריך צוואה?

בישראל, ברירת המחדל היא ירושה ללא צוואה, הנקראת ירושה על פי דין. ירושה זו מתבצעת באופן אוטומטי לפי הקרבה המשפחתית למוריש בהתבסס על פרנטלות (ענפי המשפחה), כאשר ישנם 4 מעגלי הורשה:
1. בן / בת הזוג של המוריש
2. ילדים (ונכדים – לפי כלל יורש במקום יורש)
3. הורים (ואחים – לפי כלל יורש במקום יורש)
4. סבים (ודודים – לפי כלל יורש במקום יורש)

מצב זה יוצר מספר סיבוכים אפשריים: זוגות חד מיניים לא יכולים לרשת את בני זוגם בירושה על פי דין. זוגות אל-הוריים (ללא ילדים), יגלו כי נכסיהם אינם הולכים רק לבן / בת הזוג, אלא גם להוריו של המנוח. משפחות מורכבות בפרק ב' עלולות לגלות כי הדירה המשפחתית עברה לבעלות משותפת עם ילדיו מפרק א' של בן הזוג, וידועים בציבור עלולים לגלות כי הם נדרשים להוכיח את זכאותם לרשת. כמו כן, במבנה של ירושה עפ"י דין המוריש אינו יכול לקבוע את אחוז הירושה לכל אחד מהיורשים שלו, וכן אין לו שליטה למי מיורשיו יועבר כל חלק ונכס בירושה.

בירושה על פי דין, כל יורש עשוי לקבל חלק מכל דירה, במקום דירה לכל יורש. מנגד, ניתן להגדיר בצוואה מי יהיו היורשים (גם אם הם אינם שייכים למעגלי ההורשה) ואת אופן חלוקת הנכסים באופן הרצוי למוריש. היא מאפשרת לנתב את האופן בו תתבצע הירושה – למשל, ניתן להגדיר צוואה הדדית בה בן / בת הזוג יורשים את כל העיזבון ורק לאחר פטירתם הוא מחולק בין יורשים אחרים.

מניסיוני בתור עו"ד צוואה וירושה, סכסוכי ירושה רבים נובעים מתחושה של אי צדק וחוסר הערכה. ירושה על פי צוואה מאפשרת להראות הערכה לבני המשפחה שסועדים את ההורים המבוגרים על ידי ניהול חלוקת הנכסים בין היורשים ולמנוע סכסוכים עתידים.

ירושה על פי דין עלולה להיות מסובכת כאשר התא המשפחתי אינו בסיסי או כאשר חלוקת הירושה דורשת רגישות. במקרים כאלו כדאי לערוך צוואה מסודרת.

סוגי צוואות

הפרק השלישי לחוק הירושה תוכן אמין
נבו – מאגר הפסיקה, החקיקה והספרות המשפטית הגדול בישראל
פרק שלישי: ירושה על פי צוואה – חוק הירושה, תשכ"ה 1965

מעבר למקור
מגדיר 4 צורות צוואה המותרות מבחינה משפטית: בכתב יד, בעדים, בפני רשות ובעל פה. כיוון שבשנים האחרונות נפוץ השימוש בצוואות מוקלטות, נתייחס גם אליהן. 

צוואה בכתב יד: צוואה בכתב יד היא אחת מסוגי הצוואות הנפוצות ביותר. כדי להיות כשירה משפטית, עליה להכתב בכתב ידו של עורך הצוואה, להחתם על ידו ולכלול את תאריך כתיבתה. בנוסף, כאשר כותבים צוואה בכתב יד יש להיות ברורים ככל האפשר ולכתוב מפורשות את שמות היורשים, תעודות הזהות ואת תכולת הירושה המיועדת להם.

ההגדרה של צוואה בכתב יד אינה ניתנת להרחבה. כך למשל, צוואות שהוקלדו במחשב והודפסו, או צוואה שנכתבה בכתב יד על ידי אדם אחר, לא יענו להגדרה, ולא יהיו תקפות. גם מכתב בכתב יד הכולל את חלוקת עזבונו של אדם, אך אינו מוגדר מפורשות כצוואה ואינו כולל תאריך, לא יחשב בתור צוואה.

כדאי לדעת
הליך כתיבת צוואה בכתב יד אינו דורש עדים ולא מעורבת בעריכתו סמכות חיצונית (להבדיל מחתימה על צוואה בפני עורך דין, נוטריון, או מול רשות), ולכן כדאי לדעת כי צוואות מסוג זה הן כר למחלוקות ולהתנגדויות מצד יורשים. אם ברצונך להקטין את הסיכוי לסכסוכי יורשים ולהתנגדויות לצוואה, מומלץ לבחור בסוג אחר.

צוואה בעדים: צוואה בעדים היא צוואה כתובה, הנערכת בנוכחותם ובחתימתם של שני עדים בגירים, שאינם פסולי דין ואינם נהנים מהצוואה. על העדים לחתום יחד על הצוואה במעמד עריכתה.

על עורך הצוואה להצהיר כי זוהי צוואתו, לחתום בפני העדים ולוודא כי כל אחד מהעדים חתום גם כן על כל אחד מדפי הצוואה, לציין בה את תאריך עריכתה, ולוודא כי העדים חותמים על אישור כי שמעו את הצהרתו של עורך הצוואה ונכחו יחד במעמד החתימה, כדי שהיא תהיה תקפה.

כדאי לדעת
הרעיון מאחורי צוואה בעדים הוא להוכיח את קיומה בכלל ואת עריכתה על ידי המצווה מתוך רצון חופשי, ולכן היא מקטינה סיכוי לסכסוכי ירושה. חוק הירושה מאפשר לערוך צוואה בעדים ללא מעורבות עורך דין, אך העדים אינם נדרשים לבחון את צלילותו וכשירותו של עורך הצוואה במעמד החתימה, או האם תוכן הצוואה כולל דרישות לא חוקיות או לא מוסריות, ולכן פסילת צוואה היא עדיין תרחיש אפשרי. כדי להקטין סיכונים מומלץ להעזר בעריכת צוואה בעדים בשירותיו של עורך דין צוואות וירושות. מומלץ גם להפקיד אותה אצל רשם הירושות לאחר עריכתה.

צוואה בפני רשות: צוואה בפני רשות מוגשת בכתב או נאמרת בעל פה על ידי המצווה אל מול שופט, רשם לענייני ירושה, רשם בית המשפט, חבר בית דין דתי או נוטריון. על עורך צוואה בפני רשות להצהיר כי זוהי צוואתו. מומלץ להפקיד צוואה שנערכה בפני רשות אצל רשם הירושות.    

כדאי לדעת
בעת עריכת צוואה בפני רשות לאדם שאינו שולט בשפה העברית, נציג הרשות חייב להציג תרגום של הצוואה לשפה אותה דובר עורך הצוואה ולאפשר לו לקרוא את הצוואה או את התרגום או לשמוע הקראת מתורגמן.

צוואה בעל פה: צוואה בעל פה מאפשרת לאדם המאמין כי שעותיו ספורות להכתיב את צוואתו לשני עדים. על העדים לרשום באופן מדויק ככל האפשר את הנאמר בצוואה ב"זכרון דברים", לחתום עליו ולהפקידו אצל רשם הירושות מהר ככל האפשר.

חוק הירושה מגדיר באילו נסיבות ניתן לערוך צוואה בעל פה: כאשר מדובר בחולה גוסס, המרותק למיטתו ונמצא על ערש דווי (שכיב מרע), או כאשר אדם נמצא בסכנת חיים, הוא רואה את עצמו עומד מול פני המוות והנסיבות האובייקטיביות יכולות להצדיק את תחושתו. להגדרה זו חשיבות רבה. שכן אדם בעל אבחנה של מחלה קשה אינו יכול לערוך צוואה בעל פה בעלת תוקף, אם הוא מתפקד ואינו מצוי בשלבי גסיסה.

כדאי לדעת
צוואה בעל פה היא מוצא למקרה חירום. אם עבר חודש ממועד עריכת צוואה בעל פה והמצווה עדיין בחיים – היא מתבטלת. להעלאת הצוואה על הכתב חשיבות רבה, שכן שינויים מהותיים בתיאורים בין העדים יכולים להביא לפסילתה, שכן לא ניתן להבין מהם מהו רצונו של המצווה.

צוואה מוקלטת: חוק הירושה אינו מכיר בקיומה של צוואה מוקלטת בוידיאו או בצוואה שנעשתה בתור הקלטה קולית כצוואה תקפה.

כדאי לדעת
צוואה מוקלטת המלווה את אחד מארבעת סוגי הצוואה המוגדרים בחוק הירושה, יכולה לשמש להוכחת רצונו של המצווה, להעיד על כשירותו ומצבו הבריאותו ולהצביע על תקינותו של התהליך ולכן עשויה לסייע בהליכי הגנה על צוואה.

החוק מאפשר לאדם להביע את משאלתו האחרונה באמצעות צוואה, אך מגדיר כללים ברורים המכתיבים כיצד עליו לעשות זאת. כללים אלו נועדו להגן על המצווה ועל יורשיו ולהקשות על זיוף צוואות או שיבוש ההליך. לפני כתיבת צוואה מומלץ להבין מהן הדרישות מכל צורת צוואה ולוודא כי ביכולתך לעמוד בהן או להסתייע בעזרתו של עורך דין צוואות.

חוק הירושה מגדיר 4 צורות מותרות לצוואות. כדי להבטיח את קיומן ותקפותן, חשוב להכיר את התנאים הנדרשים עבור כל סוג צוואה ולקיימם.

נוסח צוואה לדוגמא

שימוש נכון בנוסח צוואה לדוגמא:

  • צוואה בכתב יד: יש להעתיק בכתב יד את תוכן הדברים. אין צורך להעתיק את החלק המתייחס לעדים.
  • צוואה בעדים: ניתן להדפיס או להעבירה בכתב יד, וחשוב שיופיע בה החלק לחתימת העדים.

צוואה
אדם אינו יודע יום פקודתו, מידת ימיו ושנותיו. לכן אני, הח"מ (שם) ___________, (ת.ז.) ____________, רוצה לערוך צוואה שתביע את רצוני האחרון ותכלול את הוראותיי על שיעשה בנכסיי, לאחר פטירתי באריכות ימים.

מכל הבחינות הדרושות על פי הדין – בשפיות וצלילות דעה, ביישוב ובכשירות הדעת, אני מצווה בזאת את רצוני האחרון, מרצוני החופשי, בדעתי הצלולה וללא שום אונס, השפעה בלתי הוגנת, כפיה, תחבולה או תרמית. ואלו דברי:
1.
2.
3.

כל המופיע מעלה הוא צוואתי האחרונה המבטלת כל צוואה קודמת. תוכן צוואה זו נכתב על ידי מבחירה ומרצון חופשי, בדעה צלולה ובשיקול דעת.

לראיה באתי על החתום היום _________ לחודש ________  לשנת _______
חתימת המצווה _____________

אישור עדים לצוואה:
אנו החתומים מטה:
(שם) ____________ (ת.ז.) ______________(להלן עד 1),  (שם) ____________ (ת.ז.) ______________(להלן עד 2), מעידים כי המצווה (שם) ____________ (ת.ז.) __________ הצהיר בפנינו כי זוהי צוואתו שנעשתה מבחירתו ומרצונו החופשי, וחתם עליה בפנינו ובנוכחות שנינו.

לראיה באנו על החתום היום _________ לחודש ______ לשנת __________

חתימת עד 1 _______________               
חתימת עד 2 _______________

נוסח זה של צוואה לדוגמא הוא הפשוט והבסיסי ביותר, והוא מיועד לשמש כקו מנחה למקרים פשוטים. כאשר המציאות המשפטית מורכבת וכוללת מעמד משפחתי מיוחד בעיני החוק (ידועים בציבור, זוגות להטב"ק, משפחות בפרק ב', צוואות הדדיות וכו'), כאשר יש נכסים רבים ומורכבות בחלוקתם או כאשר המצווה מעוניין להכניס תנאים מגבילים וחריגים, ההמלצה היא להתייעץ עם עורך דין לענייני צוואות, שיצור יחד אתכם צוואה המותאמת לצרכיכם.

נוסח צוואה לדוגמא זה עשוי להתאים כאשר מדובר בצוואה פשוטה. אם הצוואה מורכבת וכוללת נכסים רבים מומלץ להעזר בעו"ד לענייני צוואה כדי למנוע את פסילתה.

הפקדת צוואה

לאחר עריכת צוואה צריך לשמור עליה כך שהיורשים הפוטנציאליים יוכלו למצוא אותה ולקיים את תוכנה בבוא העת. החוק אינו מחייב להפקיד את הצוואה בכספת, במשרד עוה"ד שהכין את הצוואה או אצל הרשם לענייני הירושה (רשם הירושות), ומאפשר להחזיקה בבית. עם זאת, אני נוהגת להחזיק בכספת משרדי בעותק אחד לפחות מצוואתו המקורית של אדם עבורו ערכתי צוואה.

עם זאת, ישנם יתרונות להפקדת צוואה:

  1. סודיות המידע – אף אדם אינו יכול לדעת כי צוואה הופקדה או לעיין בה, אלא אם יש לו עותק של בית משפט המאפשר לו לעשות זאת. אם אדם חושש כי בני משפחתו ילחצו עליו לשנות את צוואתו או יזייפו אותה, הדרך הטובה ביותר להגן על רצונו היא באמצעות הפקדתה אצל רשם הירושות.

  2. נוחות עבור היורשים – הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, מבטיחה כי כאשר יגיע הזמן להוציא צו קיום צוואה היורשים לא יצטרכו להתרוצץ בחיפושים, או לתהות האם ישנה צוואה והאם הנוסח שנמצא הוא הנוסח המעודכן והאחרון.

  3. הפחתת סיכוי להתנגדות לצוואה – רק עורך הצוואה יכול להפקיד את צוואתו אצל רשם הירושות ועליו להזדהות בעת ההפקדה. כך ניתן להפחית סיכוי להתנגדויות על זיוף, חוסר כשירות או פגמים בצוואה.

איך מתבצעת ההפקדה?

הרשם לענייני ירושה מאפשר לבצע הפקדת צוואה מרחוק או באמצעות הפקדה ידנית. בשני המקרים התהליך מתחיל באתר משרד המשפטים תוכן אמין
אתר משרד המשפטים
הפקדת צוואה ברשם לענייני ירושה

מעבר למקור
, בו ניתן לקבוע תור או להתחיל הפקדה מרחוק.

כדאי לדעת
רק המצווה עצמו יכול להפקיד את צוואתו. לא ניתן לבצע הפקדת צוואות על ידי עורך דין או בא כוח.

הפקדת צוואה ידנית:

במועד התור יש להגיע אל לשכת רשם הירושות עם:

  • הצוואה המקורית בחתימתו של המצווה.
  • תעודה מזהה עדכנית.
  • אישור על תשלום אגרת הפקדת צוואה. (ניתן לשלם באופן מקוון, בלשכת הרשם או בבנק הדואר)

לאחר סריקת הצוואה היא תשמר במעטפה חתומה בכספת, והמצווה יקבל אישור על ההפקדה.

הפקדת צוואה מרחוק:

הפקדת צוואה מרחוק יכולה להעשות על ידי המצווה או על ידי נוטריון שערך צוואה, תוך 30 ימים מיום עריכתה. לצורך ביצוע הפקדה מרחוק יש צורך ב:

לאחר ביצוע ההפקדה מרחוק המצווה יקבל באימייל או בסמס אישור הכולל מספר הפקדה. מקבלת האישור עומדים לרשות המצווה 45 ימים למסור את צוואתו המקורית בצירוף מספר ההפקדה ללשכת הרשם לענייני הירושה הקרובה לביתו בדואר או במסירה לתיבת ההפקדה.

הפקדת צוואה ברשם לענייני ירושה מבטיחה סודיות, מקטינה סיכוי להתנגדות לצוואה ונוחה ליורשים.
ניתן לבצע את ההפקדה ידנית או מרחוק.

עריכת צוואה במשרד עו"ד אטי אברהמי ארז

כתיבת צוואה היא עניין לא קל, כי היא מצריכה מאיתנו להתמודד עם הידיעה שיום אחד נחדל מלהתקיים. אבל כאשר צברת בחייך נכסים, חשוב להחליט בחוכמה כיצד הם יחולקו לאחר לכתך. צוואה שנכתבה בחוכמה ובתשומת לב, יכולה למנוע סכסוכי ירושה, לאפשר ליורשים ליהנות מתכנון מס מיטיב ולוודא כי הדברים החשובים לך יקרו – להבטיח כי השנים שנותרו לבן / בת הזוג לאחר לכתך יהיו נוחים, שהילדים יקבלו את האפוטרופוס המתאים, וכו'.

בתור עו"ד צוואות וירושות בעלת ניסיון רב בהתנגדות לצוואה והגנה על צוואות, אני בוחנת בקפידה כל ניסוח בצוואה כדי להקטין את הסיכויים לפסילתה, ולהגדיל את הסיכוי שרצונך האחרון ימומש במלואו.

משרד עו"ד אטי אברהמי ארז מדורג בתחום דיני משפחה ומעמד אישי במדריך הדירוג המוביל בישראל לעורכי דין BDI Code

צרו קשר בטלפון
03-5669002 או בטופס:

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

ביטול צוואה

ביטול צוואה

איך מתבצע ביטול צוואה על ידי המצווה עבור צוואה רגילה והדדית? מה העילות הנדרשות עבור יורשים פוטנציאלים כדי לבטל צוואה או ביטול מקצת צוואה?

להמשך קריאה >>
צו קיום צוואה

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה נועד לאשר את צוואת הנפטר. קראו מי יכול להגיש את הבקשה לקבלו ומה התהליך, כיצד ניתן להתנגד לקיום צוואה והאם נחוץ עורך דין להוצאת הצו?

להמשך קריאה >>
טעויות בצוואה - מה לא לכתוב בצוואה

טעויות נפוצות בכתיבת צוואה

כאשר לא מכירים את המגבלות, יש סיכוי גדול יותר שהצוואה תכיל טעויות שיגרמו לפסילה מלאה או חלקית שלה יובילו לסכסוך בין יורשים, או יגרמו לבקשות שלכם לא להתקיים. איך מקטינים את הסיכונים ומה לא כדאי להכניס לצוואה?מנגד, טעויות בצוואה עלולות להשיג את התוצאה ההפוכה. לכן, כדי להקטין את הסיכוי להגשת התנגדות לצוואה מומלץ לכתוב את הצוואה בליווי עורך דין משפחה ולעדכן אותה לאורך השנים.

להמשך קריאה >>
התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה היא תביעה משפטית העוצרת את הליך הבקשה לקיום צו צוואה. ישנו חלון הזדמנויות מוגבל להגיש את הבקשה ומספר מוגבל של עילות התנגדות המצדיקות את הגשת ההתנגדות. הגשת ההתנגדות מעבירה את ההליך מרשם הירושות אל בית המשפט לענייני משפחה ומחייבת ייצוג של עורך דין.

להמשך קריאה >>
צוואה הדדית - צוואה הדדית משותפת

צוואה הדדית

צוואה הדדית מכונה גם בשם צוואה זוגית. היא נערכת בדרך כלל על ידי בני זוג נשואים או ידועים בציבור, ומסדירה כיצד יחולק העיזבון לאחר פטירת אחד מבני הזוג ולאחר ששניהם יעזבו את העולם. היתרון המרכזי שלה הוא עיקרון ההסתמכות, המגביל בנסיבות מסוימות את היכולת לבטל אותה לאחר מות אחד מבני הזוג.

להמשך קריאה >>

צוואה

צרו קשר

צרו קשר בטלפון 03-5669002 או בטופס: